Új!Elindult honlapunk!

Városháza

FELHÍVÁS Gubody Ferenc Díj adományozására

1 Mins read

Cegléd Város Önkormányzatának a Gubody Ferenc Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/1998. (VII. 10.) Ök. rendelete 1. § (1) és (5) bekezdése értelmében:

“Gubody Ferenc Díj adományozható annak (azoknak), aki(k) Cegléd város érdekében valamely területen kimagasló teljesítményt nyújtott(ak), vagy huzamosabb időn át folytatott(ak) kiemelkedő munkát; aki(k) a város szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgozott(ak), a közélet területén munkájával(ukkal) elősegítették a város fejlődését, polgárainak boldogulását; aki(k) példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben egyaránt”

A díj adományozására személyi javaslatot tehet bármely ceglédi polgár, közösség – a mellékelt űrlap felhasználásával, vagy annak alapján készített írásbeli indokolással.

A javaslatot a Polgármesterhez kell eljuttatni, aki a Képviselő-testület elé terjeszti. A javaslatokat az önkormányzati bizottságok véleményezik.

A díjat a március 15-ei ünnepségen Cegléd város Polgármestere, vagy megbízottja adja át.

A www.cegled.hu honlapon elérhető a korábban kitüntetettek névsora.

Kérjük a kitüntetési javaslatot írásban, legkésőbb 2021. január 15-éig a 2701 Cegléd, Pf.: 85. címhelyre megküldeni. Akinek módjában áll, a polgarmester@cegledph.hu e-mail címre is juttassa el javaslatát.

https://www.cegled.hu/index.php?t=hir&id=10407

Hasonló hírek
Városháza

Visszakerült a kerítés a Szentháromság szobor körül

1 Mins read
Visszakerült a kerítés a Kossuth téren álló Szentháromság szobor köré. A kerítést a Kossuth tér felújításakor bontották el. Annyira rossz állapotban volt,…
Városháza

Covid mintavételi pont nyílt Cegléden

1 Mins read
 Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Cegléd Város felajánlásából az Országos Mentőszolgálat a Cegléd, Szabadság tér 2. szám alatt (a korábbi CED-DENT épület) a…
Városháza

Megújul az északi városrész csapadékvíz elvezetése

1 Mins read
MINTEGY 281 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁSBÓL ÚJULT MEG CEGLÉD ÉSZAKI RÉSZÉNEK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE Cegléd Város önkormányzata a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítményeinek fejlesztése, a…