Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Felhívás Cegléd Város Építészeti Díjra és Cegléd Város Minőségi Üzletportálja Díjra

3 Mins read

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hagyományos értékek megőrzése, új építészeti értékek teremtése, valamint Cegléd város arculatának minőségi fejlődését szolgáló kereskedelmi építészete és üzleti dekorációs kultúrája előmozdítása érdekében felhívást (továbbiakban: „Felhívás”) tesz közzé

Cegléd Város Építészeti Díja” (továbbiakban: Építészeti Díj), valamint „Cegléd Város Minőségi Üzletportálja Díj” (továbbiakban: Üzletportál Díj) adományozását kezdeményező javaslattételre

I. A DÍJAK

Cegléd Város Önkormányzatának a Cegléd város településképi követelményei alkalmazásának önkormányzati ösztönzéséről szóló 9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Támogatási Rendelet) alapján arculati elismerések adományozását teszi lehetővé:

1.1. Építészeti Díj adományozható annak az épület tulajdonosnak, aki Cegléd közigazgatási területén az aktuális évben, vagy legfeljebb egy évvel korábban felépített/használatba vett új, vagy meglévő épület felújításával, átalakításával a városkép minőségi fejlődéséhez építészeti kultúrájának előmozdításához, példaként szolgáló megjelenésével az épített környezet minőségének javításához hozzájárult.

1.2. Üzletportál Díj adományozható a városkép-minőségi fejlődését szolgáló üzlet utcai kirakata, cégfelirata, Cegléd kereskedelmi építészete és üzlet dekorációs kultúrája előmozdításához példaként szolgáló utcaképi megjelenés elismerésére.

1.3. Az Építészeti Díj emlékéremből, díszoklevélből és homlokzatra rögzíthető emléktáblából áll, a következő felirattal:

„Cegléd Város Önkormányzata az épület tulajdonosát 2021-ben Cegléd Város Építészeti Díja elismerésben részesítette.”

1.4. Az Üzletportál Díj emlékéremből, díszoklevélből és a kirakat felületére ragasztható matricából áll, a következő felirattal:

„Cegléd Város Önkormányzata az üzlet tulajdonosát 2021-ben Cegléd Város Minőségi Üzletportálja Díj elismerésben részesítette.”

II. JAVASLATTÉTEL

2.1. Arculati Elismerés odaítélésére bárki javaslatot tehet.

2.2. Arculati Elismerés odaítélésére javaslatot 2021. április 29. és 2021. augusztus 6. között lehet benyújtani.

2.3. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt épület, vagy üzletegység címét, tulajdonosának nevét, elérhetőségét, a javaslat indokául szolgáló leírást, közterületről készített fényképeit. Építészeti Díj esetében a leírás megértéséhez szükséges mértékű, léptékű, építészeti tervlapjait. A javaslat keretében beküldött dokumentáció egy PDF formátumú, digitális állományból és legfeljebb 3 db A3 formátumú, színes kivitelű papír nyomatból állhat.

2.4. A javaslatot egy példányban kell benyújtani. A javaslat benyújtható Cegléd Város Önkormányzata főépítészének foepitesz@cegledph.hu elektronikus levélcímére vagy leadható személyesen a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalban, a főépítésznek címezve (Cegléd, Kossuth tér 1.).

2.5. A javaslatok benyújtása akkor történik határidőn belül, ha azt legkésőbb a felhívásban közölt időtartam utolsó napján beérkezik a felhívásban megjelölt elektronikus levélcímre, vagy ügyfélfogadási időben leadják az önkormányzati hivatalban.

III. Arculati Elismerés odaítélése

3.1. Az Önkormányzat a beérkezett javaslatokat a felhívásban, valamint a Támogatási Rendeletben rögzített feltételeknek való megfelelés alapján bírálja el.

3.2. Arculati Elismerés odaítéléséről az Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján határoz, várhatóan a szeptemberi ülésén. A polgármester az Arculati Elismerések odaítéléséről szóló előterjesztéséhez kikéri a Támogatási Rendeletben meghatározott tagokból álló Díjbizottság véleményét.

3.3. A javaslatok elbírálásának eredményéről az Önkormányzat – az érintettek értesítése mellett – hirdetményt tesz közzé.

IV. INFORMÁCIÓ

4.1. A felhívás a www.cegled.hu honlapon, a Közlemények rovatban érhető el.

4.2. A felhívással kapcsolatban Cegléd Város Önkormányzata konzultációs lehetőséget biztosít telefonon, e-mailen vagy előzetesen egyeztetett időpontban személyesen.

Telefonszám: 53/511-400/ 371-es mellék

Email cím: foepitesz@cegledph.hu

Cím: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1., I. emelet 119. iroda

4.3. A Támogatási Rendelet {9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet} a www.cegled.hu honlapon az Önkormányzat/ Rendeletek keresőjében érhető el.