Új!Elindult honlapunk!

Városháza

A pedagógusokat köszöntötték

17 Mins read

Csütörtökön a Városi Pedagógusnapon adtak át Cegléd Város Pedagógiai díjait. Az ünnepségen köszöntötték a Magyar Ezüst Érdemkereszt, valamint a miniszteri elismerő oklevélben részesült tanárokat. Több kitüntetés is átadásra került: az Év Ceglédi Szakmai Tanára- és az Év Innovatív Pedagógusa díjakat is átadták, emellett díszoklevéllel köszöntötték a nyugdíjas pedagógusokat. Szolgálati emlékéremmel is elismerték a több évtizedes munkát és az önkormányzat elismerő oklevelei is kiosztásra kerültek.

DÍJAK

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT

2023. március 15-én, az állami ünnep alkalmából a közgazdasági szakképzés területén végzett négy évtizedes, eredményes oktatói munkája elismeréseként adományozta a köztársasági elnök.

Sági Ferenc a CSzC Közgazdasági és Informatikai Technikum oktatója, ahol közgazdász tanárként dolgozik. Mesterpedagógusként részt vett a pedagógusok minősítésében, valamint tanfelügyelőként is támogatta munkájukat. A továbbtanulásra, versenyekre való felkészítő munkája során számos tanulót indított országos versenyeken, ahonnan legtöbbször dobogós helyezéssel tértek haza.

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL

Kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként adományozza a Belügyminiszter Pedagógus Nap alkalmából.

Egresiné Práger Erzsébet a Malom Téri Tagóvoda vezető óvodapedagógusa. Munkássága során a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a különleges gondoskodást igénylő gyermekek segítésében elkötelezetten, kiemelkedő eredményességgel, odaadással hosszú időn át tevékenykedett. Munkája elismeréseként kapta meg a Németh László-díjat, melyet holnap vesz át a Belügyminisztériumban.

Farkas Edit a Losontzi István EGYMI dolgozója. Munkáját mindig a lelkiismeretesség, megbízhatóság, precizitás jellemezte. Az intézmény egyik mozgatórugója. A gyógypedagógiai szakma iránti elhivatottsága, alázata példaértékű. Támogató attitűdje nagy hatással volt környezetére. Az évek során többeket indított el a gyógypedagógusi hivatás irányába.

Lendvainé Turcsán Ágnes a Széchenyi Úti Óvoda óvodapedagógusa. A művészeti nevelés jeles képviselője. Szívügyének tekinti a zene és a tánc megszerettetését, a gyermekek mozgáskultúrájának a fejlesztését. Szakmai módszereit szívesen osztja meg kollégáival. Munkájában korszerű módszereket alkalmaz, nagy hangsúlyt fektet a gyerekek differenciált fejlesztésére, az élménypedagógiára és a szabad játékra.


CEGLÉD VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJAINAK átadása:

Cegléd Város Pedagógiai Díja adományozható a Cegléden lévő nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusoknak, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Humán Bizottság javaslatát figyelembe véve, 2023-ban „Cegléd Város Pedagógiai Díja” kitüntetést adományozott:

Csurgai Éva tanító Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola

Csurgai Éva a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola egyik legfelkészültebb, legaktívabb, leginnovatívabb pedagógusa. 2003 óta dolgozik az intézményben. Minőségi pedagógiai szemlélete ösztönzőleg hat a pedagógus közösségre, az általa sok évig irányított alsó tagozatos munkaközösség tagjai elfogadják pedagógiai elveit, hogy időről időre meg kell újítaniuk tanítói kompetenciáikat.

Széles körű tevékenységei közül legdominánsabb a fejlesztő-, felzárkóztató munka, melyhez mesterpedagógusi programot is készített az óvodából iskolába érkező gyermekek zökkenőmentes iskolakezdéséhez, az alapkészségek biztos elsajátításához. Az iskolaérettséget mérő játékos bemeneti felmérést dolgozott ki, amellyel az egyes készségek, képességek szintjét lehet diagnosztizálni.

Határozott egyénisége, ismereteinek, módszertanának gazdag tárháza, a tananyagra, ismeretanyagra való széleskörű rálátása, gyermekismerete, empatikus képessége, kommunikációs készsége meghatározó a gyermekek, tanulók sokoldalú fejlesztésében. Az oktatás mellett kiemelten fontosnak tartja a nevelést is. Tanítványait megismerteti az alapvető viselkedési normákkal és illemszabályokkal.

Csurgai Éva a Táncsics Iskoláért, a pedagógus szakma általános megbecsüléséért végzett színvonalas, sok évtizedes munkája elismeréseként részesül a Cegléd Város Pedagógiai Díja kitüntetésben.

Ócsai Józsefné óvodapedagógus – Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda

1983-ban az Eötvös Téri Óvodában kezdte óvónői pályafutását. Óvodavezetői megbízását 1988-tól 23 éven át látta el, városunk elismert vezetői közé tartozott. Jó szervező és kiváló kapcsolatteremtő készségének, szakmai felkészültségének köszönhetően magas színvonalú pedagógiai munka folyt az általa vezetett intézményben. Szívügye a néphagyomány éltetése, a népi kismesterségek, megismertetése, fontosnak tartotta a nemzeti öntudat megalapozását az óvodában. Ezen szemléletre építette fel az óvodai életet, melyben támogató közösséget kovácsolt össze.

2012-ben fenntartóváltás következtében az óvoda a Szent Kereszt Katolikus Iskolához került. A katolikus keresztény szellemiség lelkiismeretes szolgálatát is készséggel vállalta. Fontosnak tartotta, hogy a felnövekvő nemzedék halljon Istenről és keresztény nevelésben részesüljön. Kezdeményezésére 2022-ben felépült az új óvoda épülete, melyben szép, új környezetben immár csoportos óvodapedagógusként nevelheti a gyermekeket.

Az emberi kapcsolataiban példamutatóan jellemes, korrekt és szeretetteljes. Ócsai Józsefné több évtizedes szakmai életútja, a gyermekekkel, kollégákkal való kiváló kapcsolata alapján méltán érdemessé vált 2023-ban Cegléd Város Pedagógiai Díja kitüntetésre.

Széchenyiné Lengyel Judit a Széchenyi Úti Óvoda intézményvezetője

1981-ben képesítés nélküli óvónőként kezdte pályát, majd 1998-tól a Széchenyi Úti Óvoda és tagóvodáinak vezetője lett. Kitűnő a kapcsolata a gyermekekkel, a szülők közösségével és a kollégáival. A gyermekek és az óvoda érdekei határozzák meg döntéseit, jó érzékkel menedzseli óvodáit. Sikeresen hangolja össze az intézményi és a kollégák egyéni céljait, mellyel segíti szakmai fejlődésüket.

Tizenhét éve irányítja az önkormányzati óvodák vezetőinek munkaközösségét. 2009 óta tagja az óvodavezetők országos munkaközösségének. 2003-ban közoktatás vezetői szakvizsgát tett. 2014-től országos szakértőként látja el a pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakterület feladatait. A vezetői rátermettségét igazolja, hogy az óvodája 2020-ban megszerezte a Bázisintézményi címet. Az intézmény mára már 6 „jó gyakorlattal” büszkélkedhet.

Empatikus, energikus, a gyermekek érdekeit szem előtt tartó, elvei mellett kitartó vezető, aki a fiatal kollégáknak példaképül szolgál. A magyar óvodapedagógia szolgálatában kifejtett szakmai tevékenysége elismeréseként tünteti ki Cegléd Város Önkormányzata 2023-ban, Cegléd Város Pedagógiai Díjával.


KITÜNTETÉSEK

AZ ÉV CEGLÉDI SZAKMAI TANÁRA DÍJA 2023 (Ceglédi Szakképzési Centrum díja)

Kis Lajos Tibor Ceglédi SzC Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola

1986-ban végzett villamosmérnökként. Főiskolai tanársegéd volt, majd egy budapesti vállalatnál vevőszolgálati mérnök, szervízvezető, műszaki igazgató. 2005 óta dolgozik a Ceglédi SzC Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskolában, ahol nyolc éve szakmai igazgatóhelyettes is. A diákokkal aktív kapcsolatot tart, szakmai kirándulásokat szervez, versenyre készít fel. Cegléd város kulturális életének is fontos szereplője. A Ceglédi Református Nagytemplomban a Foucault ingakísérlet bemutatása fűződik nevéhez. A Cegléd Rádióban tudományos beszélgetések interjúalanya.

AZ ÉV INNOVATÍV PEDAGÓGUSA DÍJ (Ceglédi Tankerületi Központ díja)

Hornyikné Takács Krisztina

A pedagógiai tevékenységében a folyamatos fejlesztést tartja a legfontosabbnak. A személyiség- és közösségfejlesztés fémjelzi nevét, erre a legjobb példa a szabadidős-, öko-, médiatáborok szervezése. A Sulitévé stábjával forgatott filmjeivel számos díjat nyert már. Az általa vezetett „várkonyis” médiacsoport példaértékű. Aktív szerepet vállalt a tankerületi médiacsoportok tevékenységében, képzésében.


DÍSZOKLEVÉL

A Díszokleveleket azok a nyugdíjas pedagógusok kapják, akik diplomájukat 50, 60, 65, 70 évvel ezelőtt szerezték meg.

Horváth Lászlóné (Vasoklevél – 65)

A Ceglédberceli Általános Iskolában tanítójelöltként dolgozott, majd a Kecskeméti Tanítóképzőben tanítói oklevelet szerzett. 1964 augusztustól nyugdíjazásáig a ceglédi Várkonyi István Általános Iskolában tanított. Sikeres pedagógia eredményeit több kitüntetéssel ismerték el.

Szeleczki Zita (Vasoklevél – 65)

1958 óta dolgozott óvónőként. 1971-től nyugdíjba vonulásáig az Ady Endre Utcai Óvoda alkalmazásában állt, ahol óvodavezető helyettesi beosztásban dolgozott. Munkáját lelkiismeretesen végezte, kollégáival korrekt kiegyensúlyozott kapcsolatot tartott. A rábízott gyermekekkel következetesen, szeretettel foglalkozott.

Utassy Lászlóné (Aranyoklevél – 50)

A Kecskeméti Óvónőképzőben szerezte diplomáját. Dolgozott Abonyban, Budapesten, Csemőben és több ceglédi óvodában is. Nyugdíjba vonulásáig a Lövész Utcai Óvoda nevelőtestületét erősítette. Pontos és precíz munkájára a gyermekek és a pedagógusok érdekének, személyiségének tiszteletben tartása állt.

Végh Miklósné (Aranyoklevél – 50)

Első és egyetlen munkahelye a Felszegi úti, majd a Lövész Utcai Óvoda volt. Kisugárzása, optimizmusa pozitív hatással volt a környezetében élő és dolgozó kollégákra, gyerekekre, szülőkre egyaránt. Tagja volt a Pedagógus énekkarnak, napi munkájával, elkötelezettségével, szakmai igényességével értéket képviselt.


PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM

Pedagógus szolgálati emlékérmet azok a pedagógusok kaphatnak a Belügyminisztériumtól, akik nyugállományba vonulnak, és legalább 25 évet töltöttek el a pedagógus pályán. A miniszter úrtól emlékérmet és oklevelet kaptak, mi pedig egy csokor virággal köszöntjük őket e jeles nap alkalmából!

Halmainé Lakos Gyöngyi Széchenyi Úti Óvoda

2013-tól a Széchenyi úti Óvoda kollektívájának tagja. Gyermekszeretet jellemezte pedagógiai munkáját. Szívügye a nehézsorsú gyermekek segítése, ezért a gyermekvédelmi feladatokat is lelkiismeretesen végezte. Aktívan részt vállal minden rendezvény, kirándulás, menedzselésében, szervezésében és lebonyolításában. Éveken át meghatározó tagja volt a Széchenyi Úti Óvoda közösségének, a szakmai értékek megalapozásának.

Szalókiné Karkus Irén Széchenyi Úti Óvoda

Lendületes, energikus mesterpedagógus. Egész személyisége, kisugárzása pozitív hatással van a körülötte lévő gyermekekre. Az évek folyamán kidolgozott egy komplex egészségnevelő programot, melyet „Makk-Marci” programnak nevezett el. Mindig hangsúlyozza az egészségfejlesztéshez kapcsolódó feladat komplexitását, és azt, hogy nem kampányfeladatról van szó.

Széchenyiné Lengyel Judit Széchenyi Úti Óvoda

Téren Gizella Gyöngyi Széchenyi Úti Óvoda Ugyeri Tagóvodája

2008-tól látja el a Cegléd melletti ugyeri tanyavilágban megnyílt tagóvoda vezetését. A képzések által új módszereket, új szemléletet épített be a szakmai munkájába A hátrányos helyzetű gyermekek esetében kiemelten fontosnak tartja a szociális, emocionális készségek fejlesztését. Pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértőként segíti a pedagógusok szakmai fejlődését.

Bogár Judit Pesti Úti Óvoda Köztársaság Utcai Tagóvodája

A Fűtőház Utcai Tagóvodában óvónőként, majd vezető helyettesként dolgozott. Sok hátrányos helyzetű gyermeket nevelt. Jó kapcsolatot alakított ki a roma családokkal. Tizenhat éve a Köztársaság Utcai Tagóvoda lelkes tagja. Szakmai munkáját, lelkiismeretesen, hozzáértéssel végzi. Kimagasló kreativitásával, segítőkészségével, munka és teherbírásával, közösségért végzett munkájával példát állított kollegái elé.

Dunavölgyiné Murvai Rozália Pesti Úti Óvoda óvodapedagógus

Rozika 40 éve kezdte pályáját. Megtanulhatták tőle a pálya iránti alázatot, erkölcsi tartást, példamutatást és a hagyományok tiszteletét. Nyugodt, halk szava, kiegyensúlyozott egyénisége tükröződött a rábízott gyermekcsoportok életében. Pályakezdő kollégáinak átadta tudását, módszertani ismereteit, miközben arra ösztönözte őket, hogy találják meg saját szakmai útjukat!

Krizsik Endre Lászlóné Református Általános Iskola és Óvoda Báthori Utcai Tagóvoda

45 éve hűséges első és egyetlen munkahelyéhez, a Báthori Utcai Óvodához. Több generáció nőtt fel a keze alatt. Büszke arra, hogy egykori óvodásai szülőként őt választották gyermekeik óvónénijének. Munkabírása, kitartása, magas szintű nevelő munkája példaértékű. A gyermekek játéktevékenységében, beszédfejlődésében, alkotókészségében, magatartásában jól visszatükröződik óvodapedagógusi teljesítménye. Kiváló mesélő, kreatív, alkotó pedagógus.

Ócsai Józsefné Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Godó Jánosné Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda

A Nagykőrösi Óvónőképző Szakközépiskola befejezése után Jászkarajenőn helyezkedett el, majd a törteli óvodában dolgozott. 2016 óta a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Tagóvodába került, ahol gyermekvédelmi feladatokat is ellátott. Mindig fontos volt számára a gyermekek szeretete, mindenkiben megtalálta a jót és a szerethetőt. Igyekezett munkájában a hitelességet, igazságosságot, emberséget képviselni.  

Horváth Tünde Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda

40 éven át vett részt a gyermekek oktatásában és nevelésében. Munkájára a lelkesedés, nyitottság, szakmai igényesség jellemző. Gyermekszeretete és lelkiismeretes munkavégzése miatt a diákjai, a szülők és a kollégák egyaránt szeretik és tisztelik. Felejthetetlen jótékonysági bálok, játékos délutánok és nevelőtestületi rendezvények kapcsolódnak nevéhez.

Ócsa Annamária Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Munkájára a kimeríthetetlen lendület és a magas szintű szakmaiság jellemző. Gyermekszeretetét és hivatástudatát bizonyítja, hogy évtizedeken keresztül fontos szerepet játszott a hátrányos helyzetű tanulók integrációjában. Munkája során a gyermekek érdeklődésének megfelelő szakemberek vont be a tanítási folyamatba, és játékos foglalkozásokat szervezett.

Spengerné Ujszászi Ilona Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Munkájára a nyitottság, a komoly szakmai igényesség és a változatos pedagógiai módszerek alkalmazása jellemző. Gyermekszeretete és lelkiismeretes munkavégzése miatt diákjai, a szülők és a kollégák egyaránt szeretik és tisztelik. Hivatása iránti elhivatottsága abban is megmutatkozik, hogy nyugdíjazása után is segíti az iskolában folyó oktatást és nevelést.

Bana Piroska Losontzi István EGYMI

Pályafutását a szakmai megújulásra való törekvés, az állandó, maximális elvárás jellemezte, mind önmagával, mind kollégáival szemben, mindezt a gyermekek, tanulók érdekeit szem előtt tartva. Hatalmas szakmai tudással, tapasztalattal és mélységes emberszeretettel rendelkező pedagógus, akinek pedagógusi tevékenységét a gyermekközpontú szemlélet határozza meg.

Ecserné Bakos Márta Losontzi István EGYMI

Szívügye a halmozottan sérült gyermekek támogatása, fejlesztése. A mese, a játék, az ének-zene fontos szerepet tölt be mindennapi munkájában. Szereti a természetet, számos kirándulást szerevezett a csoportjai részére az elmúlt évtizedekben. Kedves, empatikus, munkatársaival jó kapcsolatot ápol. A közös feladatok elvégzésében együttműködő és kreatív. Környezetére igényes, esztétikai érzéke kimagasló, amit rendszeresen beépít munkájába.

Soltészné Bencsik Ilona Losontzi István EGYMI

35 éve dolgozik gyógypedagógusként, 1985 óta a Losontzi István EGYMI dolgozója. 2003 óta a külön telephelyen működő „Autizmussal élők tanulócsoportjai”-nál tevékenykedik. Számos konferencián tartott előadást az autizmussal élőkről. Számolás-mérés tantárgyból tankönyveket és feladatlapokat írt, szerepet vállalt az autizmus-specifikus kerettanterv kidolgozásában. Az Autizmussal Élők és Segítőik Egyesületének alapító tagja, az „Autista Világnap” tevékeny szervezője.

Pálinkás Lászlóné Református Általános Iskola

Következetes nevelő, aki tanítványai tantárgyi tudásának mélyítése mellett erkölcsi és szociális fejlődésüket is szem előtt tartotta. Munkatársaival jó kapcsolatot ápolt, tapasztalatára, szakmai tudására mindenkor számíthattak. A közösségének meghatározó tagja. Hivatástudata, a tanári pálya iránti elkötelezettsége, igényessége, gyermekszeretete példaértékű.

Pálinkás László Református Általános Iskola

Szakmailag sokoldalúan képzett, nagy tapasztalattal rendelkező kolléga. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, pontosság. Több évtizedes példamutató, magas szintű oktató-nevelő munkája okán nemcsak az iskolának, de a városnak is meghatározó, elismert, kedvelt tanáregyénisége.

Juhászné Ponert Ágnes Mária Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum

A közgazdász tanári diploma megszerzése után kezdett tanítani volt iskolájában, a Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikumában. Évekig vezette a közgazdasági munkaközösséget, gyakorlatioktatás-vezetőként szervezte a szakképzéssel kapcsolatos feladatokat és vizsgákat. Munkája során keresi és alkalmazza az új, modern tanítási technikákat, melyek segítségével a diákokat a közgazdasági tárgyak szeretete felé tudja terelni.

Kónya Ágnes Éva Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum

40 éve dolgozik pedagógusként, a Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikumban, ami azóta is munkahelye. A testnevelés mellett biológiát is rendszeresen tanít, segített az új Komplex természettudomány tantárgy bevezetésében. Szívügye volt az egészséges életmód támogatására és ezen a területen példamutató munkát végzett. Mosolygós, vidám, bizalmat sugározó lénye mindenkit magával ragadott.

Sági Ferenc

Nagy-Gombainé Kerekes Mária Ilona Ceglédi SzC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

1993-ban kezdte oktatói pályáját a Ceglédi SZC Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolában. 2013 óta tanított kereskedelmi szakmai elméleti tantárgyakat. Pályája során folyamatosan bővítette szakmai tudását, és kiemelt figyelmet fordított a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű diákok támogatására. Szakmai tapasztalatainak átadásával, saját értékrendjének közvetítésével hatékonyan segítette kollégái munkáját, és sikeresen készítette fel tanulóit a szakmai vizsgákra, versenyekre.


CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ELISMERŐ OKLEVELEI

Cegléd Város Önkormányzata Elismerő Oklevelet azok az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézményben jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottak kaphatnak, akik a munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el, vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek.

Pákozdi Ágnes Pesti Úti Óvoda

Ági óvónéni a Pesti Úti Óvoda óvodapedagógusa. Szakmai elhivatottsága és tudása kiemelkedő. A gyakorlatba ágyazott kötetlen játékos tanulás elkötelezett híve, amely során sokféle ismerethez, kézzel fogható tapasztalathoz juttatja a gyermekeket. Mindezt hihetetlen lelkesedéssel, példaértékű odaadással teszi.

Hegedűs Anikó Pesti Úti Óvoda Köztársaság Utcai Tagóvoda

Anikó óvónéni a Köztársaság utcai Óvoda óvodapedagógusa, tagóvoda-vezetője. Gyermekszeretete, szakmai elhivatottsága kimagasló, állandó önképzés jellemzi. Aktív, lelkes tagja a nevelőközösségnek, munkáját hivatásként, lelkiismeretesen, nagy szakmai hozzáértéssel végzi.

Ratkainé Kemencei Krisztina Lövész Utcai Óvoda

2004-től a Lövész Utcai Óvoda óvodapedagógusa. 2019-től fejlesztőpedagógusként segíti a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felzárkóztatását a városban működő valamennyi önkormányzati óvodában. Pontos, precíz, megbízható, mindig lehet rá számítani. A Lövész Utcai Óvoda kollektívájának meghatározó egyénisége.

Kissné Kecskés Katalin Lövész Utcai Óvoda Malom Téri Tagóvoda

A Malom Téri Tagóvodának lelkes, aktív tagja, aki maximális törődéssel, odafigyeléssel, segíti az oda járó gyermekek és családok mindennapjait. Empatikus, energikus, hivatásnak kiemelkedő képviselője. A kiscsoport szakképzett pedagógusaként állt helyt, segítette, ellátta a mellette dolgozó fiatal kolléga mentorálását. Munkabírása, szakmai elhivatottsága miatt a kollektíva meghatározó személyisége.

Halmainé Lakos Gyöngyi Széchenyi Úti Óvoda

Fábián-Kiss Boglárka Széchenyi Úti Óvoda

A Széchenyi Úti Óvoda vezetőhelyettese. Innovatív szemléletének köszönhetően az óvoda bekapcsolódott a” Boldogóvoda” programba és bázisintézményi „Jó gyakorlatként” ezt be is mutatta a térségben érdeklődő óvodapedagógusoknak. A mikro csoportos tevékenységeket részesíti előnyben, nagy hangsúlyt fektet a gyerekek játékba ágyazott differenciált fejlesztésére.

Benkó Hajnalka Széchenyi Úti Óvoda Ugyeri Tagóvoda

Az Ugyeri Tagóvodában dolgozik. Nevéhez fűződik a „hátrányos helyzetű gyermekek szocio-emocionális fejlesztése” című jó gyakorlat kidolgozása. Az erdélyi Kisbacon település óvodájával testvéróvodai kapcsolatot alakított ki. Közreműködésével az intézmény bekerült a „Fogadj örökbe egy óvodát programba”. Továbbképzések, bemutató foglalkozások, workshopok aktív résztvevője.

Sánta Lilla Széchenyi Úti Óvoda Budai Úti Tagóvoda

2008 óta a Budai Úti Tagóvoda nélkülözhetetlen óvodapedagógusa. Pedagógiai munkájában a szemléletes cselekvést, az egyéni bánásmódot, differenciálást helyezi előtérbe, a gyermeki személyiség fejlesztése érdekében. Fontos számára a módszertani fejlődés, munkájára a következetesség, szakmai felkészültség, precizitás, hivatástudat jellemző.