Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Elfogadták a város idei költségvetését

4 Mins read

Soron következő ülését tartotta Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ma délelőtt. A tanácskozáson elfogadták a város idei évi költségvetését is.

További egy évvel meghosszabbították a polgármester gazdasági tanácsadói feladatait ellátó cég, a Z+R Consulting Kft. megbízási szerződését.

Visszaveszi a város a korábban, a Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány részére ingyenesen átadott, laktanyában található ingatlant. Az ingyenes visszavétel arra figyelemmel történt, hogy az alapítványnak az ingyenes átruházás alapjául szolgáló feladatellátása meg fog szűnni; továbbá, hogy az alapítvány új vezetése nem támogatja azt a korábbi elképzelést, miszerint a Patkós Irma Művészeti Iskola a Törteli úti laktanyába kerüljön át.

Döntés született az óvodák nyári zárva tartásáról és ügyeleti rendjéről, az alábbiak szerint:  

ÓvodaZárva tartás ideje: 2024. hónap, nap:Nyitva tartó ügyeletes óvoda
Lövész Utcai Óvoda07.22 – 08.16.Malom Téri Tagóvoda
Malom Téri Tagóvoda06.24 – 07.19.Lövész Utcai Óvoda
Széchenyi Úti Óvoda07.22 – 08.16.Deák Utcai Tagóvoda
Budai Úti Tagóvoda07.22 – 08.16.Deák Utcai Tagóvoda
Ugyeri Tagóvoda07.22 – 08.16.Deák Utcai Tagóvoda
Deák Utcai Tagóvoda06.24 – 07.19.Széchenyi Úti Óvoda
Pesti Úti Óvoda06.24 – 07.19.Köztársaság Utcai Tagóvoda
Köztársaság Utcai Tagóvoda07.22 – 08.16.Pesti Úti Óvoda

Szavaztak az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok idei tiszteletdíjáról is. A testület korábban hozott határozatot arról, hogy a fenti díjakat az adott évben érvényes garantált bérminimumhoz kössék. A mai döntés értelmében az alábbi tiszteletdíjakat fogadták el:

Képviselő havi tiszteletdíja: 326.000.- Ft

Bizottsági elnök havi tiszteletdíja – más bizottsági tagság esetén is – további 293.000.- Ft

Bizottsági tag havi tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is – 196.000.- Ft.

A Czigle frakció sürgősségi képviselői indítványában arra tett javaslatot, hogy a fenti összegek a garantált bérminimum 60-, 35- illetve 25%-ára mérséklődjenek. Ezt a javaslatot a többség elutasította.

Elfogadták a város idei évi költségvetését. Dr. Csáky András ezzel kapcsolatban elmondta: a költségvetési főösszeg 16 milliárd forint. A polgármester a bevételek vonatkozásában rámutatott: az állami támogatás összege 3.6 milliárd forint, mely összeg a tavalyi évhez képest 12 %-kal több. Ugyanakkor a kötelező szolidaritási hozzájárulása az önkormányzatnak a tavalyi 220 millió forinthoz képest az idén 447 millió forint lett – ezt az adóerőképesség és a lakosságszám befolyásolja.  A helyi adó bevételeket 4 milliárd 80 millió forintra tervezték, ami 41,6 %-kal több az előző évhez képest. Ennek oka a 2023. évi átlag infláció (17,6 %), valamint a gazdasági növekedés, az adófizetési morál javulása, az iparűzési adóval kapcsolatos korábbi elvonások kkv. kedvezmények kivezetésre kerültek a rendszerből – sorolta a polgármester. Szólt arról is, hogy közel 1,4 milliárd forint felhalmozási maradvánnyal számolnak, amely tartalmazza a folyamatban lévő pályázatokra befolyt támogatások összegét. Ezekből néhány az Autista nappali ellátó kialakítása (221 millió forint), a Termálfürdő épületének energetikai korszerűsítése (124 millió forint), az Ipari park III. üteme (284 millió forint) és az ipari területeknek a bővítése (190 millió forint).

Kiadási oldalon említést érdemelnek a betervezett beruházások és felújítások. Ezek közül a legfontosabbak: út- és járdafelújítások (közel 278 millió forint), a Csengettyűs utca felújítása (68 millió forint), a Városháza felújítása, tetőcseréje, fűtés-korszerűsítése (52 millió forint), a Csíkos szél útalap építése (143 millió forint), valamint az Öregszőlőben az ivóvízhálózat kiépítésének III. üteme (48 millió forint). Az egyéb felújításokra pedig 254 millió forint – tette hozzá. Dr. Csáky András arról is tájékoztatott, hogy az önkormányzati épületek födémszigetelésének és intézmények fűtés-korszerűsítésének, valamint a napelemek telepítésének köszönhetően közel 40 % gáz, és 17 % villamos energia fogyasztást spórolt a város összességében. Személyi juttatásoknál pedig egységesen 15 %-os béremeléssel számoltak.

A képviselők megszavazták az úgynevezett prioritási listákat, melyek tartalmazzák az utak és járdák beruházásokat, a csapadékvíz elvezetést, a közvilágítás bővítést, vagy az egyéb felújításokat. A város idei évi költségvetését egyhangúlag fogadta el a testület. A korábbi, összevont bizottsági ülésen (a költségvetéssel kapcsolatban) több módosító határozat született, melyet a testületi ülésen is tárgyaltak. Ebből a többségi döntés értelmében a két legjelentősebb tétel a sportcélú támogatások (2024. évre) tervezett összegének megemelése, 40 millió forintról 140 millió forintra; valamint a roma önkormányzat működési támogatásának (2024. évre) 5 millióról 25 millió forintra történő megemelése volt. Ez a két határozat vitát váltott ki a két frakció között – végül az emelések megszavazásáról döntöttek.

Pályázatot nyújt be a város „Helyi térségi jelentőségű gyógyfürdők energetikai célú fejlesztése, korszerűsítése” érdekében. A pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege több, mint 4 milliárd forint, ami mellett a támogatási intenzitás 100%.

A Képviselő-testület döntéseiről bővebben a cegled.asp.lgov.hu oldalon tájékozódhat.