Új!Elindult honlapunk!

Közélet

30 napra ingyen internetet kapnak a középiskolai tanulók és diákok

1 Mins read

A digitális oktatás miatt ingyen internetet kapnak a középiskolai tanulók és tanárok.

Aláírta Orbán Viktor miniszterelnök azt a kormányrendeletet, amelynek értelmében ingyen internetet használhatnak a digitális oktatásban tanulók.

A kormányrendelet szó szerint azt mondja, hogy a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás harminc napra ingyenesen vehető igénybe a köznevelésben és a szakképzésben, a nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben működő, középfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel.

A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe.

Az ingyenes szolgáltatásra való jogosultság a jogosultat
a) az e rendelet hatálybalépését megelőző napon fennálló szerződési feltételek szerint vagy
b) új előfizetői szerződés megkötése esetén illeti meg.

A jogosult az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét – lehetőség szerint elektronikus úton – jelzi a szolgáltató felé.

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltató 2020. december hónapban kibocsátásra kerülő számlában a 30 nap időtartamú kedvezményt jóváírja.