Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak vízjogi fennmaradási engedélyeztetési eljárásáról

3 Mins read

Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak vízjogi fennmaradási engedélyeztetési eljárásáról

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a jelenleg hatályos vízgazdálkodási jogszabályokalapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre (ásott és fúrt kutakra vonatkozóan egyaránt) vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérnie az érintett ingatlantulajdonosoknak.

Az a létesítő/üzemeltető, aki 2023. december 31-ig benyújtja a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást megindító kérelmet, a jogszabályok értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól.

Fontos, hogy ez a moratóriumi határidő csak azokra a kutakra vonatkozik, amelyek az egyes törvényeknek a más polgárok biztonságát erősítő 2020. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését, azaz 2020. július 1-ét megelőzően létesültek/kerültek üzemeltetésre engedély nélkül, vagy attól eltérően.

A bejelentéshez szükséges nyomtatvány kitöltéséhez (mely megtalálható a város honlapján a letölthető nyomtatványok között, a Hatósági és Igazgatási Iroda nyomtatványainál, valamint az E-ügyintézés, ügyindítás menüpont alatt) fúrt kutak esetében minden esetben szükséges megfelelő jogosultsággal rendelkező szakembert megbízni, azonban ásott kutak esetén a tulajdonos maga is megteheti a bejelentést.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

a) legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

b) épülettel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

c) nem gazdasági célú vízigény;

d) Cegléd város közigazgatási területén a 30,0 m-es talpmélységet nem haladja meg

Amennyiben valaki mélyebb fúrt kúttal rendelkezik (vagy a jövőben mélyebb fúrt kutat szeretne létesíteni), a moratóriumi határidő lejártáig a területi vízügyi hatósághoz (vízügyi hatósági hatáskörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) kell megtenni a bejelentését.

A szükséges engedélyezési dokumentációk tartalmi követelményeiről a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet rendelkezik.

A bejelentés és az eljárás illetékmentes.

Kiegészítés új kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez,

vagy nem üzemképes kút megszüntetéséhez:

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy új kút kivitelezése előtt a települési önkormányzat jegyzőjétől létesítési engedélyt szükséges kérni.

A kiadott elvi létesítési engedély birtokában lehetséges a kútfúrás kivitelezésének megkezdése.

A kút megfúrását követően a megvalósult műszaki paraméterekkel üzemeltetési engedélyt kell kérni, ezt követően tekinthető törvényesen működőnek és üzemeltetettnek egy kút.

A már nem működtethető kutak esetén megszüntetési engedélyt kell kérni.

A fúrt kutakat kizárólag jogosultsággal rendelkező szakember, megfelelő műszaki kivitelben (megfelelő rétegrendű eltömedékesítés, duzzadó cementel való lezárás) szüntetheti meg!

A klímaválság küszöbén – vagy talán már azon is túllépve – a megfelelő műszaki kivitelezésre (mind a létesítés, mind az üzemeltetés, fennmaradás, mind a megszüntetés esetén) azért van szükség, mert a víz a közös jövőnk záloga, ezért annak minőségének és mennyiségének ésszerű és szakszerű felhasználása össztársadalmi érdek!

Amennyiben kérdésük merül fel az engedélyeztetéssel, kérem keressék a CKÖH Hatósági és Igazgatási Irodájának ügyintézőit az alábbi telefonszámokon:

Pataki Edina:  53-511-423

Halasi Judit:    53-511-306