Új!Elindult honlapunk!

KözéletVárosháza

Avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének átmeneti szabályairól

3 Mins read

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet területi hatálya Cegléd város közigazgatási területén, a belterületi ingatlanokra vonatkozóan terjed ki.

A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány, pl. lehullott falomb, gyökérmaradvány, nyesedék, kaszálék, egyéb növényi maradvány (a továbbiakban: kerti hulladék)

A kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban hasznosítással vagy komposztálással kell gondoskodni.

Az ingatlan tulajdonosa, használója külön engedély nélkül bármely belterületi ingatlanán égethet kerti hulladékot rendeletben foglalt szabályok és korlátozások betartása mellett.

Az ingatlan tulajdonosa, használója külön engedély nélkül bármely belterületi ingatlanán égethet kerti hulladékot rendeletben foglalt szabályok és korlátozások betartása mellett:

Belterületen, Cegléd város lakossága és a levegő tisztasága védelme érdekében a kerti hulladék égetése

  • kizárólag megfelelő légköri viszonyok esetén,
  • április 1. napjától november 30. napjáig, ezen belül legfeljebb e rendelet időbeli hatálya utolsó napjáig
  • hétfőn és pénteken 9:00 és 19:00 óra,
  • szombaton 8:00 és 18:00 óra
    között engedélyezett.

Tilos kerti hulladékot égetni a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdésében meghatározott munkaszüneti napon, Erősen párás, ködös időben, tilos az égetés, továbbá tüzet gyújtani csak szélcsendes időben szabad valamint a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

A kerti hulladék égetése csak megfelelően kialakított helyen, a vagyon és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, az emberi egészség és környezet károsítása nélkül történhet.

Tilos égetni a szomszédos telken lévő épülettől 10 m, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül.

A kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, korom, hőterhelés hatása ne álljon fenn, valamint tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az égetésre szánt kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst az égetés környezetében lévő zöld növényeket (pl. fát, bokrot, zöldfelületet stb.) ne károsítsa.

Az égetésre előkészített kerti hulladék nem tartalmazhat más hulladékfajtát (pl. háztartási, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, permetszert, ezek maradékait és csomagoló anyagait, elhullott állatot stb.).

A tűz folyamatos őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A tüzet magára hagyni tilos. Az égetés helyszínén olyan eszközöket illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, azonnal eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 liter vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.

Az égetés befejezésével az égetést végző köteles a tüzet eloltani, a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámok használatával – megszüntetni, a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Tilos az égetés folyamatának gyorsítása céljából bármilyen segédanyag (pl.: benzin, gázolaj, hígító) használata.

A rendelet teljes szövege alább letölthető