Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Lakossági tájékoztató a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. május 10-től érvényes ügyfélfogadási rendjéről

2 Mins read

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. május 10-től a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalban az alábbiak szerint alakul az ügyfélfogadás rendje:

  • Újraindul a személyes ügyintézés, erre azonban kizárólag előzetes – telefonon vagy e-mail útján történő – időpont egyeztetést követően, az ügyintézővel megbeszélt időpontban kerülhet sor.

Időpontegyeztetésre és az esetleges telefonos ügyintézésre az ügyintézéssel érintett szervezeti egység alábbi telefonszámain van lehetőség, ügyfélfogadási időben (hétfőn 12:30-tól 18:00-ig, kedden 8:00-tól 12:00-ig, szerdán 8:00-tól 16:00-ig, és pénteken 8:00-tól 14:00-ig).

Titkárság: 06-53/511-404 és 06-53/511-405;

Hatósági Iroda: 06-53/511-454, 06-53/511-416, és 06-53/511-423;

Beruházási Iroda: 06-53/511-426 és 06-53/511-430;

Szervezési Iroda: 06-53/511-436 és 06-53/511-427;

Pénzügyi Iroda: 06-53/511-443 és 06-53/511-442;

Adóhatósági Iroda: 06-53/511-450, 06-53/511-451 és 06-53/511-449;

Anyakönyv: 06-53/511-462 és 06-53/511-463;

Szociális ügyek: 06-53/511-400, 326-os és 366-os mellék.

A hivatal elektronikus és telefonos elérhetőségei a www.cegled.hu honlapon megtalálhatók.

A beadványok továbbra is elhelyezhetők a hivatal Kossuth Ferenc utcai bejáratánál, az épületbe vezető ajtóhoz kihelyezett kék színű gyűjtőládá-ba is. Kérem, hogy a beadványokban adjanak meg telefonos, vagy elektronikus elérhetőséget, amelyen – szükség esetén – a hivatal fel tudja venni Önökkel a kapcsolatot!

  • A polgármesteri, alpolgármesteri és jegyzői fogadóórák a szokásos rendben megtartásra kerülnek.

Polgármester fogadóórája: minden hónap első szerdáján 9-12 óráig és harmadik hétfőjén 15-17:30 óráig.

Alpolgármester fogadóórája: minden hónap második és harmadik szerdáján 9-12 óráig.

A jegyző és az aljegyző fogadóórája: minden hétfőn 13-17óráig.

Az időpont egyeztetés minden eseten előzetesen, telefonon történik.

(A képviselői fogadóórák május 23-tól kerülnek megtartásra.)

  • Amennyiben várakozni kell, kérem Önöket, hogy azt a Hivatal épülete előtt, vagy a belső udvaron, szabad levegőn tegyék meg!
  • Az előre egyeztetett időpontra is lehetőleg kísérő nélkül, kizárólag az ügyintézéssel érintett ügyfelek érkezzenek!
  • Az 1,5 méteres védőtávolság betartása továbbra is mindannyiunk érdeke!
  • A Hivatalban megrendezésre kerülő házasságkötéseken – a házasulandókat és tanúikat is beleértve – legfeljebb 10 fő vehet részt.

Fenti intézkedések visszavonásig érvényesek.

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm!

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző