Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Ülésezett a testület

5 Mins read

A nyári időszak utáni első rendes ülését tartotta Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerda délelőtt.

Az ülés elején köszöntötte dr. Csáky András polgármester és Hegedűs Ágota alpolgármester a ceglédi születésű, tokiói olimpián résztvevő Ungvári Attila cselgáncsozót, Lőrincz Viktor és Lőrincz Tamás birkózókat a testület nevében. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Hegedűs Ágota alpolgármester részére. Ugyancsak az Emberi Erőforrások Minisztériuma Elismerő Oklevelet ítélt oda Kissné Kocsi Mária tagintézmény-vezetőnek kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként – őket szintén a mai testületi ülésen köszöntötték. A díjazottaknak ezúton is gratulálunk!

Az első napirendi pontok között elfogadták a „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány 2020. évi-, valamint Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tavalyi évben végzett munkájáról szóló beszámolót. Emellett elfogadásra kerültek az önkormányzat közhasznú gazdasági társaságainak – a Ceglédi TV, a VÁRVAG és a Kossuth Művelődési Központ – II. negyedévi gazdálkodásáról szóló adatszolgáltatását is.

Elfogadták Cegléd Város Önkormányzatának 2021. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót is. A város pénzügyi helyzete stabil, az adóbevételek folyamatosak, valamint az önkormányzat intézményeinek működtetéséhez, azaz az alapfeladatok ellátásához kapcsolódóan nincs pénzügyileg rendezetlen szállítói számla, a beérkezett és befogadott számlák pénzügyi teljesítése megtörtént.

Napirendre került a Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület támogatása, miután az egyesület azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy 35 millió Ft vissza nem térítendő rendkívüli támogatást nyújtsanak működésük biztosítására. A grémium jóváhagyta a kérelmet, ám annak formáját visszatérítendő támogatásként határozta meg. Terítéken volt a Ceglédi Vasutas Sportegyesület támogatása is: 20 millió vissza nem térítendő támogatást kap az egyesület, emellett együttműködési megállapodást köt a CVSE-vel az önkormányzat arra vonatkozóan, hogy az egyesület a meglevő tartozását 2022. december 31-ig fizesse meg.

Döntés született a „Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása 2021” című pályázati kiírásra beérkezett pályázatok elbírálásáról is. A kiírásra négy anyag érkezett, melyeket támogatott a testület.

A testület egy mai döntésével elrendeli a Kossuth téren található Szentháromság szobor lépcsőjének és kovácsoltvas korlátjának felújítását és helyreállítását, melyre közel 6 millió forint (+ÁFA) fedezetet biztosít. Annak érdekében, hogy Kiss György szobrászművész 1896-ban készült alkotásának további állagromlását és süllyedését, vagy végleges helyrehozhatatlan károkat megelőzzék, ami a beszivárgó víz miatt keletkezhet, a meglévő lépcsőket el kell bontani és a szétfagyott lépcsőket új lépcsőkkel kell pótolni.

Korábban beérkezett lakossági és képviselői igények alapján megvizsgálásra került, hogy a Széchenyi úti óvoda környékén van-e lehetőség gyalogátkelőhely kialakítására. A tervezett gyalogátkelőhely kialakítását az útügyi előírások szabályozzák. Az érintett útszakasz a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van, zebra létesítése csak építési engedély birtokában lehetséges. A Széchenyi úti óvoda minél biztonságosabb megközelítésének érdekében két megoldási javaslat került megvizsgálásra. Az egyik megoldási javaslat, hogy új gyalogátkelőhely kerül kialakításra a Széchenyi úton, a másik lehetséges megoldási javaslat pedig új parkolók kialakítása a Széchenyi úti óvoda környékén. A képviselők az utóbbi mellett tették le a voksukat. Az új parkolók (9 db) kialakításai nagymértékben megkönnyíti a reggeli parkolási gondokat az óvoda környékén és biztonságos megközelítést biztosít. Fontos megjegyezni, hogy az engedélyező hatóság, a szakági mérnök és a rendőrség egybehangzó véleménye, hogy a tervezett helyen kialakítandó gyalogátkelőhely a Széchenyi út forgalmát lelassítja annak forgalomáteresztő képességét csökkenti, így annak megvalósítását nem támogatja – olvasható az előterjesztésben.

Döntés született arról, hogy az önkormányzat bruttó 6 és fél millió forint saját forrást biztosít a Déli út- Bocskai utca kereszteződéséhez tervezett zebra megvalósításához. Az érintett területen gyalogátkelőhely kialakítása céljából egyeztetést tartottak a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel, és az illetékes útügyi hatósággal, ahol kijelölésre került a tervezett zebra helye. Ez alapján az építési engedélyezési tervdokumentáció az érintett szervek útmutatásait figyelembe véve elkészült. A tervezett gyalogátkelőhely létesítésére építési engedélyt kapott a város.

Több ingatlan bérbeadásáról, valamint értékesítéséről is döntöttek a Képviselő-testület tagjai a mai ülésen.

Takátsné Györe Anett és Ferenczi Norbert (Fidesz) önálló képviselői indítványa is napirendre került „Csatlakozás Polgármesterek Éghajlat és Energiapolitikai Szövetségéhez” tárgyban. Az Európai Unió klíma- és energiacsomagjának 2008-ban történt elfogadását követően az Európai Bizottság létrehozta a Polgármesterek Éghajlat és Energiapolitikai. A szövetség azzal a céllal jött létre, hogy egybegyűjtse az olyan helyi önkormányzatokat, amelyek önként vállalják, hogy megvalósítják az EU klímával és energiával kapcsolatos célkitűzéseit. Arról született döntés, hogy a testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy az önkormányzat aláíróként csatlakozik a szövetséghez, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges dokumentumokat aláírja, nyilatkozatokat megtegye.

A Hubertus park tematikájának és finanszírozásának ütemezéséről nyújtott be önálló képviselői indítványt László Ágnes (Czigle). A testület végül nem javasolta és nem fogadta el a park tematikai meghatározását és fejlesztési koncepcióját.

Döntés született a városi honlap akadálymentesítését célzó megújításról is, melyet a testület elfogadott.

A testületi ülés további döntéseiről a www.cegled.hu weboldalon olvashat.