Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Felhívás Cegléd Város Sportjáért Díj adományozására

1 Mins read

Cegléd Város Önkormányzatának a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 38/2003. (XII. 31.) Ök. rendelete alapján:

„Cegléd Város Sportjáért Díj adományozható annak a személynek, aki Cegléd város érdekében a sportélet valamely területén kimagasló teljesítményt nyújtott, vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkát; aki a testnevelés és sport szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgozott; aki példamutató magatartást tanúsít a közösségi és magánéletben egyaránt.”

A díj adományozására személyi javaslatot tehet bármely ceglédi polgár, közösség – a mellékelt űrlap felhasználásával, vagy annak alapján készített írásbeli indokolással.

A javaslatot a Polgármesterhez kell eljuttatni, aki a Képviselő-testület elé terjeszti. A javaslatokat az önkormányzat illetékes bizottsága véleményezi.

www.cegled.hu honlapon elérhető a korábban kitüntetettek névsora.

A kitüntetési javaslatot írásban, legkésőbb 2021. november 30-áig a 2701 Cegléd, Pf.: 85. címhelyre kérjük megküldeni.

Kérjük, javaslatát küldje el szerkeszthető, elektronikus formában is.

 E-mail cím: polgarmester@cegledph.hu