Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Első testületi ülés az évben

4 Mins read

Az idei év első testületi ülését tartották csütörtökön a városházán.

A testületi ülés elején megemlékeztek a nemrégiben elhunyt, volt önkormányzati képviselőről Dr. Kecskeméti Mihályról.

Döntöttek a bölcsődék nyári zárva tartásáról. A Dózsa György Úti Tagbölcsőde 2022. július 25-étől – 2022. augusztus 5-ig, a Deák Utcai Tagbölcsőde 2022. augusztus 8-ától – 2022. augusztus 19-ig tart majd zárva. A zárva tartás ideje alatt – külön szülői igény és megállapodás szerint – a két bölcsőde váltva, folyamatos ellátást biztosít mindkét tagintézmény ellátott gyermekei számára. Április 21-én Bölcsődék Napja minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap melynek célja a bölcsődében és a mini bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése.

Módosították a Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft. SZMSZ-ét. Cegléd Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata- véleményezési szakaszát megindították.

Az Eatrend Kft. Közétkeztetési feladatok ellátása célú szerződési díját a bölcsődék, óvodák és általános iskolákban 2022. február 1-jétől – 4,5 %-kal megemelik, illetve a Losontzi EGYMI és kollégium, középiskolák és Dózsa Kollégium részére 4,7 %-kal emelik meg.

Módosították a köztemetőről szóló önkormányzati rendeletet. Már a temetést megelőző napon 14 óráig nem kell beszállítani az elhunytat temetésre alkalmas állapotban hűtés, tárolás és azonosítás céljából a temető hűtőjébe. Az elmúlt esztendő novemberében bejelentéssel élt egy, a településünkön működő temetkezési szolgáltató. Sérelmezte, hogy a köztemető üzemeltetője abban az esetben is tároló és hűtő igénybevételi díjat számláz ki részére, amikor koporsós temetés esetén az elhunytnak a köztemetőbe történő kiszállítása a temetés napján, közvetlenül a ravatalozást megelőzően történik, a hűtési szolgáltatás igénybevétele nélkül. Ilyen eset a kórházban elhunytak esetében merül fel, ahonnan közvetlenül a temetés helyszínére szállítják az elhunytat. Ezekben az esetekben a hozzátartozók a kórház részére fizetnek hűtési díjat.

Csengettyűs utca burkolat felújításának és vízelvezetésének megoldására pályázatot nyújt be a város. A Csengettyűs utca meglévő kockaköves burkolatának elbontásával és új aszfaltszőnyeg terítésével a közlekedés színvonala növekedne, az út mentén 19 db párhuzamos megállású parkolót lehetne kialakítani, mellyel a parkolás a jövőben rendezettebben történhetne. A beruházás becsült összértéke: 59.709.943 Ft, melyből az igényelt támogatás 38.811.463 Ft, a szükséges önerő mértéke 20.898.480 Ft, mely önerőt a város a 2022-es költségvetésben megtervez hozzá.

A Horgász utca lakói kérelmet nyújtottak be, az utca „Lakó-pihenő” övezetté nyilvánítása érdekében. Az utcában a horgásztó közelsége miatt sokan közlekednek kerékpárral és gyalogosan, valamint az utcában sok kisgyermekes család lakik, akik a horgásztó közelében és az érintett utca érintésével a szomszédos zöld felületen játszanak és töltik szabadidejüket. A testület elfogadta a kérelmet.

A 2022. évre vonatkozóan is változatlan összegekke l hagyták jóvá a külterületen lévő termőföldek, a belterületen lévő mezőgazdasági célra bérbe adott területek és a más megnevezésű beépítetlen területek minimális bérleti díját.

Több 2022-ben lejáró bérleti szerződésű, nem lakás céljára szolgáló helyiségek közérdekű célú felhasználásáról is döntöttek. Hozzájárultak 2022-ben üresen álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek nyílt pályázati úton történő hasznosításához.

A Rákóczi út 6. üzlethelyiség (sportruházati bolt) bérleti szerződését határozatlan időre meghosszabbították.

Szavaztak az polgármester, alpolgármester és a testületi tagok díjának emeléséről is.

Cegléd Város Önkormányzata polgármesterének havi bruttó illetménye 2022. január 1-jétől: 1.105.000.- Ft valamint 165.750.- Ft/hó költségtérítésre jogosult. Hegedűs Ágota főállású alpolgármester havi illetménye 994.500,- Ft, valamint havi 149.175.- Ft/hó költségtérítésre jogosult.

A képviselők havi tiszteletdíja 157.000 – Ft, a bizottsági elnök havi tiszteletdíja 140.000.- Ft, a bizottsági tagok havi tiszteletdíja 70.000.- Ft lett.

Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság intézményvezetői és a Széchenyi Úti Óvoda intézményvezetői pályázatot írtak ki.

A Kossuth Múzeum – igazgatói (magasabb vezető) beosztásra is pályázatot írtak ki.