Új!Elindult honlapunk!

Közélet

Testületi ülés március 24

6 Mins read

A testületi ülés előtt Földi László országgyűlési képviselő beszámolt az előző 4 évben történt Ceglédet érintő fejlesztésekről.

Három pályázat előkészítéséről is döntöttek, Belterületi utak fejlesztésére 150 millió forint, mely a Török Ignác utca felújtására lenne fordítva, Helyi és térségi turizmusfejlesztésre 300 millió forint, melyből a Gyógyfürdő bővítését valósítanák meg, valamint a Helyi gazdaságfejlesztésre 400 millió forint amely az Ipar Park2 melletti szabad területet kívánják fejleszteni.

Elfogadták a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámolót.

Elfogadták a Széchenyi Úti Óvoda ötéves szakmai munkájáról szóló beszámolót.

Jóváhagyták a Kossuth Múzeum illetve a Ceglédi Városi Könyvtár 2021. évi szakmai beszámolóját és 2022. évi munkatervét, valamint döntöttek az intézményvezetők 2022. évi illetményéről is.

A „Kossuth Művelődési Központ” Nonprofit Kft. pályázatot nyert bérfejlesztésre, így az ügyvezető bére is 20%-kal megemelkedett. Ezért a többi gazdasági társaság ügyvezetőjének is megemelték a bérét 15%-kal.

2022. április 1. napjától, a város fenntartásában működő bölcsődékben a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért a térítési díj 0.- Ft. Egy gyermek gondozási költsége 1238,-Ft/nap lenne, de ezt az összeget az Önkormányzat átvállalja és kifizeti.

Kiírták a „Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása” c. pályázatot, amely helyi egyedi védelem alatt álló elemek tulajdonosait, használóit, kezelőit hivatott támogatni. Az Ösztönző rendelet célja, hogy a helyi védelem alatt álló építmények közterületről látható homlokzatainak, tetőzetének, nyílászáróinak, illetve egyéb tartozékainak, elemeinek (díszítés, kapuzat, kerítés stb.) felújítását az Önkormányzat támogassa, így az épület a megújításán túl a városképet is javítja.

2022. évben odaítélhető támogatás pénzösszeg 12 millió forint. Az egy pályázatra odaítélhető pénzösszeg az Ösztönző rendelet alapján maximum 3 millió Ft, de a támogatás összege függ a pályázatok számától, valamint azok minőségétől is.

Lehetőség van két díj adományozására is. A településképi követelményeket teljesítő építmények tulajdonosai számára évenként adományozható „Cegléd város Építészeti díja”, valamint a Városunkban működő üzletek, kereskedelmi egységek számára adományozható „Cegléd város minőségi Üzletportálja díj”, hiszen az üzletegységeknél az épületeken megjelenő cégfeliratok, fal – portál és kirakat dekorációk a városképet, egy utca hangulatát, a városlakók közérzetét szintén jelentősen befolyásolják.

Elfogadták a 2022. évi közbeszerzési tervet.

Módosították a sportrendeletet, hogy a sportcélú támogatás meglévő tartozások visszafizetésére is felhasználható legyen.

Kiírták a pályázatot a 2022. évi Sportcélú támogatásokra a sportegyesületeknek.

Az új termálvíz-vezeték létesítése kapcsán akadályba ütközte a CVSE munkatársai, ugyanis a vezetéknek, – mely mind az új medencéhez biztosítaná a szükséges termálvíz mennyiséget, mind pedig az épülő sportcsarnok fűtését is kiszolgálná – a strand területén útjában áll egy platánfa, melynek kivágása az építési beruházás megvalósítása érdekében elkerülhetetlenül szükséges. Az Egyesület kijelentette, hogy a város szakembere által kijelölt helyen a kivágandó fa helyett tíz darab facsemete ültetését vállalja.

Váci Egyházmegye részére további 2.260.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az Önkormányzat a Cegléd, Eötvös tér 6-6/a. szám alatti, 262 hrsz-ú ingatlanon épülő óvoda csapadékvíz elvezetésének kiépítéséhez. A megépülő csapadékvízcsatorna az önkormányzat által kért módosítás miatt az óvoda mellett az Eötvös tér több ingatlanát is kiszolgálhatja, valamint a csapadékvízcsatorna megépülte után az önkormányzat kezelésébe és tulajdonába kerül.

Kőrösi út 6-8. szám alatti a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Óvoda intézményegységeként működő ingatlant a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium felújításának időtartamára, a Ceglédi Tankerületi Központ részére ingyenes használatba adásáról is döntöttek. Az óvoda az Eötvös téri intézmény megépültével oda költözik, így az ingatlan üresen állna.

A Kossuth tér 10. szám alatti üzlethelyiség (volt élelmiszer bolt) bérbeadásáról is döntöttek. Egyik pályázó sem kapta meg a támogatást a testület részéről, így nem talált bérlőre az ingatlan.

A Szabadság tér 8. szám alatti üzlethelyiség és hozzá tartozó pince (volt CIB Bank) épületét is bérbe adták. Pályázó az eddigi Abonyban üzemeltetett, sporteszközöket árusító boltját szeretné szélesebb termékkínálattal Ceglédre költöztetni.

Döntöttek több ingatlan értékesítéséről is.

Módosították a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet.

A gyermekek nyári napközbeni felügyeletének megszervezéséről is tárgyaltak. A 2022. évi nyári napközbeni felügyelet tervezett időpontja: 2022. június 16. és július 15., amely időszak a nyári szünidő első napjával kezdődik (jún. 16-17) majd 4 héten keresztül, 5 napos turnusokban zajlik, turnusonként 50 gyermek tervezett részvételével. A felügyeletet a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda vállalta.

A Szép Utcai Óvoda fenntartását átadták a Magyarországi Evangélikus Egyház részére 2022. augusztus 31. napjával. A fűtőház utcai óvodát megszüntetik és helyette a köznevelési rendszerből kikerült, autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátása céljára adják oda.

A 2022/2023 nevelési évre a gyermekek óvodai jelentkezését 2022. május 3-án (kedd) 8.00-18.00 óra és 2022. május 4-én (szerda) 8.00-18.00 óra közötti időszakra állapították meg.

Felújítják a Városháza épületében működő Ceglédi Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya részlegén található mosdó-helyiséget.

A CED-DENT Fogászati és Szolgáltató Kft. mint bérlő perelte Cegléd Város Önkormányzatát még 2014-ben. Az Ítélőtábla az I. fokú ítéletet megváltoztatta, az 1.600.000 Ft követelést, mint idő előttit elutasította. Az idő előtti elutasítás indoka az volt, hogy a CED-DENT Kft. még nem adta át az ítélethozatal időpontjában az ingatlant az Önkormányzatnak. Az ingatlanból való kiköltözését követően a CED-DENT Kft. ismét keresetet nyújtott be Cegléd Város Önkormányzatával szemben 2021. októberében 4.800.000 Ft és járulékai iránt, jogalap nélküli gazdagodás jogcímén. Az ügyintéző figyelmét elkerülte, hogy új per indult, nem tette meg a szükséges intézkedéseket.

A bíróság 2022. januárjában bírósági meghagyást bocsátott ki, amelyben kötelezte Cegléd Város Önkormányzatát 4.800.000 Ft és 2021. szeptember 1. napjától (a kiköltözés időpontjától) a kifizetésig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 7 százalékkal növelt mértékű késedelmi kamat megfizetésére. A bírósági meghagyás 2022. február 1-jén jogerőre emelkedett.

A Református iskola előtti gyalogátkelőhelynél egyeztetésre várnak. A tervezők és a jogszabályok egyeztetése zajlik.

Bajcsy-Zsilinkszky és a Pesti út sarkán lévő lámpák kapcsán engedélyekre várnak.