Új!Elindult honlapunk!

Közélet

Testületi ülés április 21

6 Mins read

Soron következő ülését tartotta Cegléd Város Önkormányzatának képviselőtestülete április 21-én.

Elfogadták a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ, valamint az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa fenntartásában működő SOS Gyermekfalu Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthonának 2021. évi beszámolóját.

Elfogadták a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiójának 2021. évi szakmai beszámolóját.

Elfogadták a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének fenntartásában működő Családok Átmeneti Otthona I., II. Intézmény, és a „Gondoskodás” Hajléktalanokat Ellátó Intézmény 2021. évi beszámolóját.

Elfogadták az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft. támogató szolgálatára és a fogyatékos személyek nappali ellátására irányuló tevékenységének 2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóját.

Elfogadták Petrányi Sándor tű. alezredes úrnak, a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetőjének a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Cegléd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint köszönetüket fejezték ki a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság személyi állományának a város illetve a térség érdekében 2021. évben végzett munkájáért.

Elfogadták Török Csaba r. ezredes úrnak, a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetőjének Cegléd város 2021. évi közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóját és köszönetüket fejezték ki a Ceglédi Rendőrkapitányság személyi állományának a város illetve a térség érdekében 2021. évben végzett munkájáért.

Elfogadták a Ceglédi Ifjúsági Stratégia és Cselekvési Terv 2022-2027 tervet.

A rendezvénynaptárban módosították a Laska Fesztivál és Ceglédi Vágta rendezvény szövegét Laska Fesztivál és Extrém Sportnapra.

Elfogadták Cegléd Város Önkormányzatának vagyongazdálkodási koncepcióját.

Önálló képviselői indítvány érkezett a Szolnoki úti játszótérre egy Napraforgó hajó játszóeszköz kihelyezéséről. László Ágnes elmondta, hogy a lakosok igénye az új játszóeszköz. A Fidesz frakció javaslatára egy másik több funkcióval bíró játszóeszköz kerül kihelyezésre.

A Malomtó szél utca lakóinak egy része kérelmet nyújtott be 2021.11.29.-én, az utca Nyíri Ferenc és Mező utca közötti szakaszán található Tesco bevásárlóközponthoz lekanyarodást elősegítő besoroló sáv melletti forgalmi sávra vonatkozó „megállni tilos” közlekedési tábla kihelyezése érdekében. A Malomtó szél utca lakóinak egy része kérelmet nyújtott be 2021.11.29.-én, az utca Nyíri Ferenc és Mező utca közötti szakaszán található Tesco bevásárlóközponthoz lekanyarodást elősegítő besoroló sáv melletti forgalmi sávra vonatkozó „megállni tilos” közlekedési tábla kihelyezése érdekében. Felülvizsgálták a Cegléd, Malomtó szél Nyíri Ferenc és Mező utca közötti szakaszára kihelyezett „megállni tilos” közlekedési tábla kihelyezését és jóváhagyták azt.

A Közösen a Régió Fejlődésért Egyesület megbízásából Blaskó Sándor Szobrászművész által készített Pelikán című képzőművészeti alkotását kihelyezik a vasútállomás mellett illetve a gabonatárolóval szemben található jelenleg elhanyagoltabb területre.

2020 december 21-én sikeresen pályázott a város a Nefelejcs után egy bölcsödére. A Támogatási szerződés alapján, a projekt összköltsége: 505.000.000 Ft. Időközben az önkormányzat az építési telek közművesítését elvégeztette, arra a víz, a gáz és a villany is bevezetésre került. A 2019-es évben beadott pályázatban jelenleg nettó 307 millió Ft kivitelezési költség áll rendelkezésre, azonban a pályázat elkészítése óta eltelt időszakban bekövetkezett energiaár növekedések, valamint a szomszédban kialakult háborús helyzet miatt az építőipari költségek jelentősen megnövekedtek, és építőanyag hiány is fellépett, mely a beruházás jelentős drágulását idézte elő. Ezért döntöttek arról, hogy nettó 135.000.000 Ft keretösszegű saját forrást biztosítanak, a Négy csoportszobás bölcsőde építésére.

28.100.000 Ft-ot szavazott meg a testület intézményi felújításokra. Ebből az összegből elkészül a Pesti úti óvoda „A” épület teljes tető felújítása, a „B” Épületben nyílászáró cseréje, két db személyi bejáró kapu javítása. Lövész Utcai Óvoda Malom téri tag óvoda B” Épületben mosdó felújítás. A Széchenyi Úti Óvoda Budai úti tagóvodójában csoport szobák padozat felújítása, konyha padló és falburkolat cseréje, előtér- öltöző padlóburkolat cseréje, beltéri ajtók cseréje. Valamint a Kossuth Múzeum földszinti látogatói vizesblokk felújítása, és szennyvízelvezető csatorna átalakítása felújítása.

Vodafone torony kialakítására két területet bérbeadásáról is döntöttek.

A város jogi tanácsadását szolgáltató ügyvédek megbízási díját megemelték.

 A ceglédi TEK VI. számú házi gyermekorvosi körzetben dr. Török Karolina és dr. Iacovides Petros körzeti gyermekorvosok vállalják további 6 hónapig az ellátást és a testület új pályázatot ír ki a gyermekorvosi körzet állandó orvos betöltésére.

Elfogadták három óvoda továbbképzési programját.

A Ceglédi VSE kérelemmel fordult a testülethez, hogy a Malomtó széli sporttelepen illetve a termálkútnál beruházásokat hajthasson végre. A testület tulajdonosi jóváhagyását adta a beruházáshoz.

A Kossuth Lajos Gimnázium felújításakor a diákok a volt EVIG épületben a Törteli úton lennének elhelyezve a felújítás alatt. A kórháztól a vasúti átjáróig a járda felújítását szeretnék előre venni a felújítási rangsorban, valamint kerékpárút tervezésének lehetőségét. A testület megszavazta a járda építését.

A Patkós Irma művészeti Iskola igazgatója 4 millió forint visszatérítendő támogatást szeretne igényelni, 22 fő diák Erasmus program keretében Barcelonai út költségeinek finanszírozására. A testület jóváhagyta a támogatást.

A Kazinczy utcára az iskolához egy fekvőrendőrt szeretnének kihelyezni. A testület megvizsgálja a kihelyezés lehetőségét.

Fehér István érdeklődött a balatonszárszói tábor felújításának állapotáról.

László Ágnes érdeklődött a térfigyelőkamera rendszer bővítéséről, a Vak Bottyán és Szolnoki út kereszteződésében a bukkanó javításáról illetve az utcák kátyúzásáról.

Rimóczi Gábor érdeklődött a térfigyelőkamerák bővítéséről, a világháborús emlékmű világításának javításáról valamint a Kölcsey téren található emlékművön található információs tábla pótlásáról.

Kónya Ágnes a Bajcsy-Zsilinszky út felújításáról érdeklődött. Közút felé jelzik a felújítás igényét.

Györe Anett érdeklődött a Gólya utca csapadék víz elvezetésének készítéséről, valamint a Szent Imre herceg utca garanciális javításáról. A Szent Imre herceg utca javítására május 20 a határidő.