Új!Elindult honlapunk!

Közélet

Testületi ülés június

5 Mins read

A soron következő testületi ülését tartotta Cegléd Város Önkormányzat képviselőtestülete június 23-án.

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadták.

Jóváhagyták a Bácsvíz Zrt., valamint a DTkH Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolóját.

Elfogadták a „Ceglédi Mindennapi Kenyerünk” Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 2021. évi beszámolóját.

Elfogadták a „Ceglédfürdő környezete” fejlesztési koncepciót. A koncepcióban szerepel többek között, Sétány kialakítása a futókör mellett, terep futópálya, tereplovaglásra alkalmas útvonal kijelölése, csónak, vízi bicikli, kerékpár kölcsönző, pihenőstégek építése, Árpád kori templomrom feltárása, testvérvárosok utcája, szabadtéri színpad létesítése valamint autós vagy kertmozi kialakítása.

Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása 2022” című pályázati kiírásra beérkezett Cegléd, Bercsényi utca 29., 3590 hrsz.- ú helyi egyedi védelem alatt álló lakóépület felújítását 1.592.000.- forinttal, azaz egymillió-ötszázkilencvenkétezer forinttal támogatja a testület.

Újból pályázatot írtak ki „Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása 2022” címmel. A megmaradt összegekre lehet így pályázatot benyújtani.

Két laktanyában található ingatlan adásvételi szerződés megkötésének határidejét 2022. augusztus 31-ig meghosszabbították a vevő kérésére.

Elfogadták a 2001/HU/16/P/PE/008 Duna-Tisza közi Nagytérség Regionális települési hulladékgazdálkodási rendszere tárgyú Kohéziós Alapból megvalósuló projekt 2021. évi pénzügyi tájékoztatóját.

Az Eatrend Kft. képviselője a 2022. május 27-én levelében kezdeményezte a nyersanyag és rezsiköltség emelését. A társaság tájékoztatott, hogy költségeik minden területen nőttek, és ezt a kérelmében részletes kalkulációkkal, kimutatásokkal alátámasztotta. A testület elfogadta a kérelmet. Közétkeztetési feladatok ellátására Bölcsődék, óvodák és általános iskolák számára a vállalkozási díjat — 2022. szeptember 1-jétől — 7 %-kal megemelik. A Losontzi EGYMI és kollégium, középiskolák és Dózsa Kollégium tárgyában a jelenleg érvényes nettó vállalkozási díjat — 2022. szeptember 1-jétől — 13 %-kal megemelik.

Hozzájárultak, hogy a „A ceglédi Toldy Ferenc Kórház járóbeteg-szakellátásának fejlesztése új szakrendelői épület kialakítása” beruházással kapcsolatban 28 db új parkoló épüljön a a korábban ott lévő gördeszka pálya helyén. Valamint hozzájárultak a korábban gyógyászati segédeszközöket árusító helyiségként szolgáló épület lebontásához.

Támogatják, a Törteli úton a Szállás utca és a volt EVIG épület közti szakaszon járda megtervezését és megépítését. A megjelölt járda tervezéséhez nettó 350.000 Ft forrást biztosítanak.

A Külső- Kátai és Mizsei úton haladó kerékpárutak tulajdonjogi viszonyainak rendezése érdekében ingyenesen tulajdonba veszi az Önkormányzat.

Dugovics utca és környékének lakói kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz, melyben aggályukat fejezik ki az „IMAPARK” megvalósíthatóságával kapcsolatban, és kérik a Képviselő-testületet, hogy beadványukban leírtak alapján, az ott élők biztonságát és nyugalmát szem előtt tartva vizsgálják meg korábbi döntéseik megvalósíthatóságát. A szobor kihelyezése mellett döntött a testület azzal a módosítással hogy térfigyelő kamerákat helyeznek ki és kerítést emelnek a helyszínen.

Szent Imre herceg utca felújítása után esőzések alkalmával nagyobb víztócsák alakulnak ki. A csapadékvíz megállása már a felújítást megelőzően is fennállt, és sajnos a probléma a felújítást követően is megmaradt. A testület támogatja, hogy a Szent Imre herceg utcában a Páva utcától a József Attila utcánál található víznyelőig résfolyóka kerüljön kiépítésre. A folyóka 200mm-es keresztmetszetű, így tárolókapacitással is rendelkezik. Szakemberek szerint alkalmas arra, hogy kisebb és közepes intenzitású csapadékos időjárás esetén a vízállás ne alakuljon ki.

Hozzájárultak ahhoz, hogy az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő 6786/1 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlanon (Mizsei út mellett) az OPUS Tigáz Zrt. (a továbbiakban: Elosztó) vezetékjogot létesítsen közcélú, középnyomású gázvezeték elhelyezése céljából.  

Kossuth Ferenc u. 1/A. szám alatt található volt patika épületet 2021. május 3-tól határozatlan időre bérbe adják az Országgyűlés Hivatala részére, melyben Földi László Országgyűlési Képviselő működik továbbra is.

A Kőrösi út 6-8. szám alatti, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű, 902 m2 területű ingatlant a VÁRVAG Nonprofit Kft. és a CVF Kft. működési helyének jelölik ki. Ezáltal nagyobb és jobban megközelíthető helyen lesznek majd megtalálhatóak.

Több ingatlant is kijelöltek értékesítésre.

Áttekintették a Helyi Esélyegyenlőségi Programját és megállapították, hogy további felülvizsgálata nem indokolt.

Módosították a Lövész Utcai Óvoda alapító okiratát.

Engedélyezték a 2022/2023 nevelési évre a Cegléd Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban és azok tagóvodáiban indítható óvodai csoportok számát.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Működési támogatást nyújt 2022. augusztus 1-jétől 2023. július 31-ig terjedő 12 hónap időtartamra – az önkormányzat 2022, valamint 2023 éviköltségvetése terhére, önként vállalt feladatként – a területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerződés keretei között egészségügyi alapellátási szolgáltatást nyújtó, nem önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelőben működő következő 13 szolgáltató részére, alapellátási körzetenként 100.000.- Ft/hó, azaz havonta százezer forint összegben.

Elfogadták Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévre szóló munkatervét.

A polgármester ismertette, hogy a város pénzügyi helyzete stabil.

Tájékoztatás érkezett a Gobbi Hilda alapítvány részéről, melyben jogi nehézségikről tájékoztatták a testületet. Ez a probléma állításuk szerint nem érinti a részükre átadott laktanya épületet.