Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Képviselő-testületi ülés

5 Mins read

Beszámolók elfogadásával indult az áprilisi Képviselő-testületi ülés. Elsőként a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetőjének tavaly évi beszámolója került a képviselők elé. A közbiztonság helyzetéről készített összefoglalót Bori Zoltán kapitányságvezető egészítette ki.

Elmondta: a 2022-es év jól indult és ugyan a gazdasági helyzet az elmúlt időszakban nem pozitív irányt vett, az elmúlt tíz évet vizsgálva a legsikeresebb évet zárták. Megköszönte az eredményességben való részvételét az ügyészségnek, de elismerősen szólt a közterület-felügyelet, valamint a mezőőrséggel való kölcsönös együttműködésről is, hiszen a gyakori közös szolgálat közös elfogásokat is eredményezett. Szólt arról is, hogy az állományban jelenleg közel 180 fő teljesít szolgálatot, és igyekeznek a gyalogos járőrszolgálatot erősíteni – ez várhatóan az év második felében következik be. Említést tett az online csalások megszaporodásáról és szó esett arról is, hogy az önkormányzat mellett a rendőrség is működjön közre a kamerák beszerzésében – erre egy, a Belügyminisztérium által a jövőben kiírt pályázat adhat megoldást. Az ülésen elhangzott: a rendőrség megyei értékelőjén a ceglédi kapitányság az első három helyezettben volt megyei tekintetben. A beszámolót elfogadták a képviselők.

Elfogadásra került a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetőjének tavaly évi beszámolója is. A tűzoltó parancsnokság irányítása 2015 júniusa óta személyi változás nélkül történik – ami önmagában figyelemreméltó teljesítményre vall. A készenléti szolgálatot ellátók rendszeresített létszáma 62 fő, működési területe a kistérség 14 települését foglalja magába. A 2022-es év riasztási adata, az előző évhez képest 24% emelkedést mutat. A beavatkozást igénylő események száma 29%-kal nőtt. A tűzesetnél történő beavatkozások száma az előző évhez képest 24%-kal, a műszaki mentések beavatkozásainak száma 35%-kal emelkedett. Az emelkedést a szélsőséges időjárási tényezők okozták.

Elfogadták a képviselők az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tanyagondnoki szolgálatának, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének hajléktalanokat ellátó intézményének, az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány, valamint a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió tavalyi évi szakmai beszámolóját is.

Cegléd Város Önkormányzatának egyik legnagyobb természeti értéke a település gyógyvize, a „Cegléd Kincse” gyógyvíz, valamint a település legfontosabb turisztikai attrakciója a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont. Hozzájárult a testület ahhoz, hogy a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont és a mellette található tó környezetének gyógyhellyé nyilvánítás iránti eljárása megindításra kerüljön. A Fürdő termálvize 2004-ben szerezte meg a gyógyvíz minősítést. A Fürdő 20 éves turisztikai múltjának és gyógyászati eredményeinek elismerésének lehetősége a gyógyhely minősítés megszerzésének elindítása. A minősítés megszerzésével egyrészt a településen belül olyan településrendezési elvek lennének érvényesíthetőek, amelyek a környezet gyógyhelyi minőségét biztosítaná, másrészt lehetőség nyílna arra, hogy gyógyhelyek fenntartására és fejlesztésére vonatkozó források legyenek lehívhatóak. Az ülésen elhangzott: emellett zajlik már a Fürdő területére tervezett új egészségügyi komplexumnak a tervezése is.

Pályázatot hirdettek a 2023. évi Sportcélú támogatások elnyerhető támogatásra. A pályázatok benyújtási határideje 2023. május 5. (péntek) 12:00.

Bővítik Cegléd város térfigyelő kamerarendszerét mellyel kapcsolatban – a rendőrség szakmai véleményét figyelembe véve – az alábbi feladatrangsort állapították meg:

1. Örkényi út és a Márvány utca kereszteződése
2. Ugyer XII. dűlő és az Erdős dűlő kereszteződésébe
3. Cegléd, Jászberényi úti felüljáró körforgalom, meglévő kamerák cseréje
4. Alszegi út – Széchenyi út sarok (bejövő forgalmat nézi)
5. Fűtőház utca gyalogos felüljáró Fűtőház utcai oldal. 
6. Török Ignác utca
7. Pesti út – Bajcsy-Zsilinszky út sarok
8. Mizsei út – Várkonyi utca sarok
9. Törteli út – Szolnoki út (kimenő forgalmat nézi)

Döntöttek arról is, hogy a Ceglédi Rendőrkapitánysággal együttműködve megvizsgálják annak lehetőségét, hogy milyen forrásból és milyen technikai megoldással működtethetők azok a kamerák, amiket korábban a rendőrség működtetett.

2023. június 1-től – lakossági igény felmerülését követően – az Ugyer XXIII-XXIV. dűlőt is bevonják a hulladékgyűjtésbe. A közszolgáltató az adott területet a heti egyszeri zsákos gyűjtésbe javasolja bevonni, így az érintett területen élők is igénybe tudják venni a hulladék elszállítási közszolgáltatást, hasonlóan a város más településrészein élőkhöz. A hulladékelszállítási közszolgáltatás kiterjesztése környezetvédelmi szempontból is nagy jelentőséggel bír, ugyanis közvetlenül az ingatlanok elől történő hulladékszállítás csökkenti annak valószínűségét, hogy a hulladékot illegálisan helyezzék el a város valamely külterületi pontján. Az érintett területekről heti egyszer, a közszolgáltató által forgalmazott zsákos gyűjtésben fog megvalósulni a hulladékelszállítás. Emellett kezdeményezik más, külterületen levő dűlőutaknál is a hulladékszállítást a szolgáltatónál, vagyis a DTKH-nál.

Döntés született a Jókai utca felújításáról, a Köztársaság utca és a Puskaporos utca közötti szakaszán, maximum nettó 50 millió forintig. Amennyiben a beruházás közbeszerzést igényel, helyette a Jókai utca Rákóczi út és Köztársaság utca közötti szakaszának felújítását valósítják meg.

Dr. Ferenczi Norbert önálló képviselői indítványa nyomán elvi támogatását adja a város ahhoz, hogy az Óbudai Egyetem, a Ceglédi Szakképzési Centrum vagyonkezelésében és a város tulajdonában levő Közgazdasági Iskolában (levelező alapszakok vonatkozásában) felsőfokú képzéseket indítson.

Hegedűs Ágota alpolgármester önálló képviselői indítványaként döntés született arról is, hogy kutyafuttatót alakítanak ki a Malomtó szélen található terület Külső-Kátai úttal párhuzamos részén (a Zöldházaknál felhasznált, és elbontásra került anyagok beépítésével).

Pótfedezetet biztosítanak a Kossuth Ferenc utca Szárcsa utca és Páva utca által határolt járdaszakasz felújításának megvalósításához bruttó közel 8 millió forint értékben. Az érintett járdaszakasz felújítására beérkezett legkedvezőbb ajánlat bruttó 34 millió forint, az idei költségvetésben az erre álló fedezet bruttó 26 millió forint volt – ez indokolta a döntést.