Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Felhívás „Szociális sporttámogatás” pályázat kiírására

3 Mins read

Cegléd Város Önkormányzata a Ceglédi Sportcsarnok Kft-n keresztül támogatást biztosít a szociálisan rászoruló ceglédi lakosok sportolására. A támogatás célja, hogy azon lakosok, akik anyagi helyzetük miatt nem tehetik meg, hogy sportoljanak egy egyesületnél versenyszinten, vagy szabadidős tevékenységként, azokat is hozzásegíthessük az egészséges, mozgással teli életmódhoz. A pályázat évente 2 alkalommal kerül kiírásra.

Kik igényelhetnek támogatást?

 • minden ceglédi lakos kortól függetlenül (18 éves kor alatt szülő, vagy gondviselő adhatja be a kérelmet)
 • Az a pályázó akinek és a vele egy háztartásban élőknek az egy főre jutó havi nettó jövedelmük nem haladja meg a szociális vetítési alap 500 %-át (142.500,- Ft)

Mire lehet támogatást kérni?

Versenysport esetén:

 • Egyesületi tagdíj fizetés
 • Sportfelszerelés vásárlás

Lakossági sport esetén:

 • Edzőtermi bérlet vásárlás (bármilyen sportágra, például: jóga, konditerem, fitnessz, spinning, kangoo, tollaslabda, stb.)
 • Tornaterem bérleti díj

Pályázat beadási határideje:

2023. november 29. csütörtök, 12:00

Pályázat beadás módja:

E-mailben a sportszervezo@cegledisportcentrum.hu e-mail címre, vagy lezárt postai borítékban a Gál József Sportcsarnok (Cegléd, Rákóczi út 33.) portáján (H-Cs 07:00-15:00, P 07:00-12:00).

A zárt borítékon fel kell tüntetni azt, hogy “Szociális sporttámogatás”.

Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a kérelem elbírálóját megtéveszti vagy tévedésben tartja, azt a pályázók közül ki kell zárni, illetve 5 évig kizárja magát pályázati eljárásból.

Mit tartalmazzon a pályázat?

 • A letölthető pályázati adatlapot kitöltve, aláírva
 • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelmérő (Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitel-szerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.)

Jövedelem: a szociális igazgatásróés szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

– aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és

 • ab) azon bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáróés a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Döntő bizottság tagjai

 • Szabóné Kökény Erzsébet, Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője
 • Hánka Levente református lelkipásztor
 • Lőrincz Tamás, olimpiai bajnok
 • Kőházi Ádám, városi sportkoordinátor

A beérkező pályázatokról a döntő bizottság 2023. 12. 01-én dönt. A Ceglédi Sportcsarnok Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse. A sikeres pályázókat a Ceglédi Sportcsarnok Kft. Illetékesei a pályázati adatlapon megadott elérhetőségeken felkeresik.

Cegléd, 2023. november 07.