Új!Elindult honlapunk!

Közélet

Elismerések Szociális Munka Napja alkalmából

5 Mins read

Birinyi Márk, a Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon korábbi intézményvezetője, Lászlóné Kernács Ibolya, a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Házi segítségnyújtást nyújtó szakmai egységének gondozónője és Mocsáriné Kiss Bernadett, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala Gyámügyi Osztályának gyámügyi ügyintézője kapta a „Cegléd Szociális Szolgálatáért” szakmai elismerést péntek délután, a Szociális Munka Napja alkalmából megtartott ünnepségen.

A megjelenteket Dr. Csáky András polgármester köszöntötte. Ünnepi műsort a Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, valamint a Várkonyi István Általános Iskola diákjai adtak.

Birinyi Márk

a Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló – Gondozó Otthon korábbi intézményvezetője

Birinyi Márk 2015. szeptember 1. és 2023. július 31. között vezette a ceglédi Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthont. Intézményvezetői feladatellátása során szoros kapcsolatot ápolt Cegléd Város Önkormányzatával és az ágazatban működő helyi intézményekkel. A munkáságára jellemző volt az Isten-központúság, továbbá az előremutató fejlesztések, és változtatások. A vezetése alatti időszakban az otthon nyitottá vált a hozzátartozók számára, erősítve ezzel a összetartozás érzését.

Átlátva a helyi sajátosságokat, 2019-ben a Batthyány utcai épület bővítése történt meg. Kinyitva a kapukat, lehetőséget teremtett a családtagok, hozzátartozók számára a rendszeres látogatásra, ünnepségeken, családi napokon, szülői fórumokon való részvételre. A hagyományok továbbfolytatása ugyanolyan kiemelt szempont volt, mint új alkalmak teremtése az intézmény lelki életében. Biztosította a hitélet megélését a lelkészi státusz kialakításával. A ceglédi gyülekezetekbe való beágyazódás, integrálódás volt szempont. Felvette a környező gyülekezetekkel is a kapcsolatot, kiszállásokat szervezett, hogy minél többen ismerjék meg az intézmény életét, küldetését.

A munkatársi közösséget fejlesztette, a szervezetet átalakította, hogy megfelelőbb működést tudjon eredményezni. A munkatársak és az ellátottak számára a lelki alkalmak megszervezése biztosította a hit megélésnek a lehetőségét. Intézményvezetőként kiemelt figyelmet fordított az otthon lakóinak az életére. Fontosnak tartotta, hogy az otthon lakóinak életvitele minél inkább önállósodhasson, lehetőséget teremtve a választás, illetve a döntés lehetőségére egyes esetekben.  A személyek identitásának, helyének, lehetőségeinek megfogalmazásában nyílhatott esély az önállóbb életre.

Egyre több intézménnyel vette fel, és ápolta a szakmai kapcsolatot. A társ-, és testvérintézményekkel rendszeresen látogatták meg egymást, megbeszélve a közös pontokat, kialakítva a jó gyakorlatokat. A jövő tervezésével megnyitotta a városban a támogatott lakhatás épületét. Megtette az első lépéseket a saját fenntartású fejlesztő iskola kialakításáért. Kiemelkedő hivatástudattal végzett munkája elismeréseként ítélte oda a Képviselő-testület Birinyi Márk részére a „Cegléd Szociális Szolgálatáért” szakmai elismerést.

Lászlóné Kernács Ibolya

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Házi segítségnyújtást nyújtó szakmai egységének gondozónője

Lászlóné Kernács Ibolya 17 éve dolgozik gondozónőként a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Házi segítségnyújtást nyújtó szakmai egységében. 1984-ben női ruhakészítő szakképesítést szerzett, és több éven keresztül varrónőként, majd eladóként dolgozott. Munkája során mindig szeretettel fordult az idősek felé, így ismerősei javaslatára 2006-ban jelentkezett a Gondozási központba házi szociális gondozónak. A gondozói munkához szükséges képzettség megszerzése érdekében munka mellett tanult, és  2017-ben szociális gondozó-ápoló szakképesítést szerzett.

Ibolya a munkáját nagy alázattal, lelkiismeretesen és a legjobb tudása szerint végzi. A rábízott ellátottak kedvessége, figyelmessége miatt hamar a bizalmunkba fogadják, ragaszkodnak hozzá. A lelkiismeretes és hozzáértő gondozáson, ápoláson túl sokkal többet nyújt az időseknek: figyelmet, tiszteletet, szeretetet. Folyamatosan arra törekszik, hogy az idősek mindennapjait minél komfortosabbá, biztonságosabbá tegye. Ha szükséges naponta több alkalommal is látogatja a gondozottakat. Az idősgondozás során sokszor van szükség arra, hogy a hivatalos munkaidőn túl is figyeljenek az idősekre, főleg súlyos betegségek, krízisek vagy egyéb élethelyzetek miatt. Ezekben az esetekben mindig elsőként vállal feladatot.

Ibolya a munkatársaival is jó kapcsolatot alakított ki, mindenkivel szemben segítőkész és barátságos, számítani lehet a szorgalmas munkájára, hozzáértésére, bizalmára. Értékes emberi tulajdonságai és magas színvonalú munkája elismeréseként ítélte oda a Képviselő-testület Lászlóné Kernács Ibolyának a „Cegléd Város Szociális Szolgálatáért” szakmai kitüntetést.

Mocsáriné Kiss Bernadett

a Pest Vármegyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala Gyámügyi Osztályának gyámügyi ügyintézője

Mocsáriné Kiss Bernadett 2001-ben szerezte szociálpedagógusi diplomáját a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, majd ezt követően 2013-ig a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ Gyermekjóléti Központjának munkatársa volt, ahol családgondozóként segítette a rászoruló családokat. 2013 óta a Pest Vármegyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatalának Gyámügyi Osztályánál dolgozik gyámügyi ügyintézőként.

Feladatait teljes odaadással, magas szakmai színvonalon végzi, a gyermekvédelem területét lefedő jogszabályokat naprakészen követi és alkalmazza. A pálya iránti abszolút elkötelezettség jellemzi: munkájában precíz, kitartó, helytállása példaértékű. Munkája fókuszában a családból kiemelt ideiglenes hatállyal elhelyezésre kerülő, valamint a nevelésben lévő gyermekek állnak. A munkaköréhez tartozó összes gyermek életét nyomon követi, a lelkileg sokszor megterhelő döntéseket mindig megalapozottan, a kiskorúak mindenekfelett álló érdekeit szem előtt tartva hozza meg.  A szegény sorsú családokkal türelmes, toleráns, nem ítélkező, segítő szándék vezérli, amely viselkedés egyben nagyfokú szociális érzékenységre utal.

Dolgozó nőként és háromgyerekes édesanyaként is egyaránt helytáll, a munka és a magánélet egyensúlyát példamutatóan meg tudja valósítani. Szakmai tudása és felkészültsége kivívta kollégái elismerését, akikkel mindig segítőkész. Barátságos, jó humorú, igazi színes egyéniség. Tiszteletreméltó emberi tulajdonságai és szakmai munkája elismeréseként ítélte oda a Képviselő-testület Mocsáriné Kiss Bernadett részére a „Cegléd Szociális Szolgálatáért” szakmai elismerést.