Új!Elindult honlapunk!

Közélet

Mégis a város lakói fizetik az Ipari park befejezését.

3 Mins read

Dr. Csáky András polgármester hétfő este tett közzé bejegyzést közösségi oldalán, mellyel azt próbálja hangsúlyozni, hogy a megoldás irányába halad az Ipari parkban történt beruházás. Még ha a projektet 2023. 06. 29.-én be kellett volna fejezni.

Az alábbit írta:
A Ceglédi Városfejlesztési KFT. korábbi vezetőjének súlyos mulasztásai miatt nehéz helyzetbe került a „Ceglédi Ipari Park 2. ütem” beruházás. Vannak, akik a minél rosszabb annál jobb elvet vallva politikai tőkét próbálnak kovácsolni a kialakult helyzetből, annak ellenére, hogy ezzel esetleg a városnak okoznak kárt. A KFT. megbízott vezetőjével, és a hivatal munkatársaival a megoldást keressük. A mai nap – ellenőrzés keretében – az irányító hatósággal tekintettük át a beruházást. Rögzítésre kerültek a hiányosságok és közösen keressük a megoldást.

Azt azonban nem fejtette ki, hogy az irányító hatóság mit mondott arra, hogy 3 évig nem történt semmi a projekttel kapcsolatban és a projekt befejezése után írtak ki közbeszerzést, és már az elszámolási időszakban van a dolog.

A nagyobb baj az, hogy a testületi ülés előterjesztése másról szól.

Ott az alábbi áll: a „Cegléd Ipari Park 2. ütem” projekthez tartozó közművek kiépítése nem történt meg 2023. december 31. napjáig, emiatt a VEKOP-1.2.2-15-2016-00005 azonosító számú projekt keretében nyújtott támogatás terhére már nem is megvalósítható. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön arról, hogy az önkormányzat a közműveket saját forrásból az idei évben megépítse, melynek érdekében biztosítson fedezetet 170 M Ft értékben a 2024. évi költségvetés terhére.

Tehát ezt a város lakóinak kell megfizetni, mivel a pályázatból nem lehet. Dr Csáky András a Csíkos szél útalap elkészítésből és egyéb tartalék pénzekből szeretné ezt a 170 milliót finanszírozni.

Ami az elkészült úttal még egy érdekesség, hogy az útépítés munkanem már a korábbi években megvalósult, a forgalomba helyezési engedély megszerzésére irányuló eljárás 2024. március 7-én megindításra került.

A beruházáshoz kapcsolódó vízjogi létesítési engedély 2021. májusában lejárt, ennek meghosszabbítása, megújítása a projekt megkezdése előtt nem történt meg.

Az ivóvízhálózat és a csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítését végző cég (Közmű-Alagút Zrt.) a munka valós megkezdése óta rendszeresen és folyamatosan, a valóságnak megfelelően vezeti az építési naplót, a szennyvízhálózat kiépítését végző cég a Böjtös-Bau KFt. –(aki építette a kosárlabda csarnokot) az építési napló vezetése nélkül végezte el az eddig megvalósult, vagy megkezdett munkanemeket.

A jelentés alapján az egyes munkanem az alábbi készültségi szintet érték el:

  • Csapadékvíz elvezetés kiépítése: 18 %
  • Ivóvízvezeték építése: 30 %
  • Szennyvízelvezetés kiépítése: 8 %

A projekt befejezésével kapcsolatos jelenleg célkitűzése, hogy a pályázati finanszírozásból az útépítés és annak egyéb költségei elszámolásra tudjanak kerülni, valamint, hogy a közműépítések is meg tudjanak valósulni.

Tehát a pályázati pénzt vissza kell fizetni kérdés, hogy azt utat jóvá írják, vagy azt is város lakók fizetik meg mint a szerencsétlenkedés miatt a 170 milliót a projekt befejezésére.