Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Idén is várják a javaslatokat Építészeti és Üzletportál díjakra

4 Mins read

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hagyományos értékek megőrzése, új építészeti értékek teremtése, valamint Cegléd város arculatának minőségi fejlődését szolgáló kereskedelmi építészete és üzleti dekorációs kultúrája előmozdítása érdekében felhívást (továbbiakban: „Felhívás”) tesz közzé „CEGLÉD VÁROS ÉPÍTÉSZETI DÍJ 2024” (továbbiakban: Építészeti Díj), valamint „CEGLÉD VÁROS MINŐSÉGI ÜZLETPORTÁLJA DÍJ 2024” (továbbiakban: Üzletportál Díj) adományozását kezdeményező javaslattételre.

I. A DÍJAK

Cegléd Város Önkormányzatának a Cegléd város településképi követelményei alkalmazásának önkormányzati ösztönzéséről szóló 9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ösztönző Rendelet) alapján Arculati elismerések (Építészeti Díj és Üzletportál díj) adományozását teszi lehetővé.

1.1. Építészeti Díj adományozható annak az épület tulajdonosnak, aki Cegléd közigazgatási területén az aktuális évben, vagy legfeljebb egy évvel korábban felépített/használatba vett új, vagy meglévő épület felújításával, átalakításával a városkép minőségi fejlődéséhez építészeti kultúrájának előmozdításához, példaként szolgáló megjelenésével az épített környezet minőségének javításához hozzájárult.
Az Építészeti Díj emlékéremből, díszoklevélből és homlokzatra rögzíthető emléktáblából áll, a következő felirattal: „Cegléd Város Önkormányzata az épület tulajdonosát 2024-ben Cegléd Város Építészeti Díja elismerésben részesítette.”

1.2. Üzletportál Díj adományozható a városkép-minőségi fejlődését szolgáló üzlet utcai kirakata, cégfelirata, Cegléd kereskedelmi építészete és üzlet dekorációs kultúrája előmozdításához példaként szolgáló utcaképi megjelenés elismerésére.
Az Üzletportál Díj emlékéremből, díszoklevélből és a kirakat felületére ragasztható matricából áll, a következő felirattal: „Cegléd Város Önkormányzata az üzlet tulajdonosát 2024-ben Cegléd Város Minőségi Üzletportálja Díj elismerésben részesítette.”

II. JAVASLATTÉTEL

2.1. Arculati elismerés odaítélésére bárki javaslatot tehet.

2.2. Arculati elismerés odaítélésére a javaslatot 2024. március 25. és 2023. július 31. 16:00 között lehet benyújtani.

2.3. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt épület, vagy üzletegység címét, tulajdonosának nevét, elérhetőségét, a javaslat indokául szolgáló leírást, közterületről készített fényképeit. Építészeti Díj esetében a leírás megértéséhez szükséges mértékű, léptékű, építészeti tervlapjait. A javaslat keretében beküldött dokumentáció egy PDF formátumú, digitális állományból és legfeljebb 3 db A3 formátumú, színes kivitelű papír nyomatból állhat.

2.4. A javaslatot egy példányban kell benyújtani. A javaslat benyújtható Cegléd Város Önkormányzata Főépítészének foepitesz@cegledph.hu elektronikus levélcímére vagy leadható személyesen a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalban, a főépítésznek címezve (Cegléd, Kossuth tér 1.).

2.5. A javaslatok benyújtása akkor történik határidőn belül, ha azt legkésőbb a felhívásban közölt időtartam utolsó napján beérkezik a felhívásban megjelölt elektronikus levélcímre, vagy ügyfélfogadási időben leadják a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalban.

III. ARCULATI ELISMERÉS ODAÍTÉLÉSE

3.1. Az Önkormányzat a beérkezett javaslatokat a felhívásban, valamint az Ösztönző Rendeletben rögzített feltételeknek való megfelelés alapján bírálja el.

3.2. Arculati Elismerés odaítéléséről Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján határoz, várhatóan a 2024. szeptemberi ülésén. A polgármester az Arculati elismerések odaítéléséről szóló előterjesztéséhez kikéri az Ösztönző Rendeletben meghatározott tagokból álló Díjbizottság véleményét.

3.3. A javaslatok elbírálásának eredményéről az Önkormányzat – az érintettek értesítése mellett – tájékoztatást tesz közzé.

IV. INFORMÁCIÓ

4.1. A felhívás a https://cegled.asp.lgov.hu/ honlapon a Hivatal / Hivatalos hirdetmények / Felhívások, Tájékoztatók rovatban érhető el.

4.2. A felhívással kapcsolatban Cegléd Város Önkormányzata konzultációs lehetőséget biztosít telefonon, e-mailen vagy előzetesen egyeztetett időpontban személyesen.
Telefonszám: 53/511-400/ 371-es mellék
Email cím: foepitesz@cegledph.hu
Cím: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. I. emelet 119. iroda

4.3. Az Ösztönző Rendelet {9/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet} a Nemzeti Jogszabálytár https://or.njt.hu/ oldalán érhető el.