Új!Elindult honlapunk!

Közélet

Autósokat érintő fontos változások

4 Mins read

A december 17-ei Magyar Közlönyben kihirdetésre került rendelet, amelyek az autósokat is közvetlenül érintik, alapvetően egyrészt a bírságolás, másrészt a műszeres ellenőrző vizsgálatok kapcsán. Az új jogszabály 2021. január 31-től lép életbe. 595/2020. (XII. 17.) Korm. rendelet.

Az egyik jogszabály, a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szól.

Az új 14. melléklet például egy M1 kategóriájú (normál) személygépkocsit figyelembe véve a következő bírságtételekről rendelkezik:
– a jármű alvázát, futóművét, kerekét, gumiabroncsát, fékberendezését vagy kormányberendezését érintő komoly hiányosság esetén hiányosságonként 20.000 Ft.;
– a jármű alvázát, futóművét, kerekét, gumiabroncsát, fékberendezését vagy kormányberendezését érintő veszélyes hiányosság esetén hiányosságonként 50.000 Ft.;
– a járműnek az előző pontban fel nem sorolt szerkezeti elemeit érintő komoly hiányossága esetén hiányosságonként 10.000 Ft.;
– a járműnek a kettővel ezelőtti pontban fel nem sorolt szerkezeti elemeit érintő veszélyes hiányossága esetén hiányosságonként 20.000 Ft.;
– a rakományrögzítést érintő komoly hiányosság esetén hiányosságonként 10.000 Ft.;
– a rakományrögzítést érintő veszélyes hiányosság esetén hiányosságonként 20.000 Ft.;
– a közúti közlekedési szolgáltatást végző jármű uniós jog szerinti műszaki vizsgálatról szóló érvényes igazolás nélküli közúti közlekedése esetén 40.000 Ft.;
– ha a személy- vagy áruszállítási szolgáltatást végző gépjármű esetében a gyártó által felszerelt káros anyag kibocsátást csökkentő berendezés hiányzik, átalakították, működését befolyásolták vagy nyilvánvalóan meghibásodott, akkor 40.000 Ft.

Egy időpontban elkövetett jogsértő magatartások miatt megállapított bírságok együttes összege nem haladhatja meg üzembentartó esetén a 600 000 forintot, járművezető esetén pedig a 150 000 forintot.

Az új rendelet továbbá meghatározza a fenti súlyossági fokozatok fogalmát is.

Komoly hiányosságnak minősül például sok egyéb között:
– ha valamely rendszámtábla hiányzik, vagy olyan gyengén van rögzítve, hogy leeshet, ha a felirat hiányzik vagy olvashatatlan, illetve ha nem egyezik a jármű okmányaival vagy nyilvántartott adataival;
– ha az alvázszám hiányzik, nem található, illetve nem teljes, olvashatatlan, nyilvánvalóan hamisított vagy nem egyezik a jármű okmányaival;
– ha a visszapillantó tükör/eszköz hiányzik, vagy nem a követelményeknek megfelelően van felszerelve, és mindezek miatt nincs legalább kettő visszapillantási eszköz; ha a tükör vagy eszköz nem működik, súlyosan sérült, illetőleg lazán vagy nem megfelelően van rögzítve, vagy ha nincs meg a szükséges látótér;
– ha a szélvédőtörlő nem működik vagy hiányzik, vagy ha a szélvédőmosók nem működnek;
– ha a fényszórók kapcsán a lámpa nincs biztonságosan rögzítve, ha a fényszóró beállítása rendkívül rossz, ha a fényforrás helytelenül van felszerelve, ha az első fényforrások túllépik a legnagyobb megengedett fényerősséget, ha a búrán vagy a fényforráson olyan termék található, amely egyértelműen csökkenti a fényerősséget, vagy megváltoztatja a kibocsátott fény színét;
– ha a rakományt nem rögzítették kellőképpen, ezért a rakomány vagy annak egy része jelentős mértékben elcsúszhat vagy megdőlhet.

Másrészt a miniszteri rendelet alapján veszélyes hiányosságnak minősül sok egyéb között, ha egyetlen féklámpa sem működik, ha a gumiabroncson a futófelület bordázatának mélysége nem felel meg a korábban meghatározott nyári gumi esetében 1,6 mm, téli guminál min. 3 mm mélységnek. A rakományok kapcsán pedig veszélyes hiányosság akkor áll fenn, ha a rakománynak vagy a rakomány egy részének elvesztésével kapcsolatos vagy valamilyen, közvetlenül a rakományhoz kapcsolódó kockázat közvetlenül veszélyezteti a közlekedés vagy a személyek biztonságát.

Az új rendelet a fentiekhez illeszkedve foglalkozik az ún. „horrorkaravánokkal” is. Akár félmillió forintos közigazgatási bírságot szabhatnak ki a jövőben az ellenőrző hatóságok a szabálytalan vontatást végző, túlsúlyos és túlméretes járműszerelvényekre akkor is, ha azok személyautókból vagy kisteher-gépkocsikból állnak.

Forrás: Dr. Bujdosó András jog és közigazgatás