Új!Elindult honlapunk!

Közélet

Kiadták a március 8-tól alkalmazandó szabályokat!

5 Mins read

A kormány kihirdette „a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló kormányrendeletet”, amit március 8-tól kell alkalmazni. A jogszabály az eddig bevezetett korlátozások mellett további szigorításokat ír elő. Alábbiakban összeszedtük a legfontosabbakat:

Kötelező maszk használat!

Közterületen, illetve a nyilvános helyen mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

A települések belterületén az épületeket elhagyva az utcán, közterületen mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Két kivételt fogalmaznak meg: a hat évnél fiatalabb gyerekek, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmussal élők.

Szabad a sport és a séta

Reggel 5 és este 8 óra között az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. Az ilyen sporttevékenység közben nem kell a maszkot viselni.

A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor érvényes szabályok szerint látogathatóak.

Üzletek nyitva tartása

Az alábbi üzletek lehetnek nyitva

 • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletet,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletet,
 • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletet (különösen a műszaki cikket, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletek), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet
 • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletet,
 • a mezőgazdasági üzleteket, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
 • a piacot, a helyi termelői piacot,
 • a kertészeti árudát, a faiskolát,
 • a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet, az állatgyógyszertárt;
 • a benzinkutat és
 • a nemzeti dohányboltokat és
 • újságost.

A vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges
időtartamig megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek.

A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az elsősorban dísznövényt árusító üzlet (a továbbiakban:
virágüzlet) nyitva tarthat. A virágüzletben a nyitvatartási idő alatt megengedett a tartózkodás és a vásárlás.

A korábban már meghatározott helyszínek mellett tilos a kaszinónak, a kártyateremnek, illetve a játékteremnek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás. 

Milyen szolgáltatásokat lehet majd igénybe venni?

Alapból a személyes megjelenést igénylő szolgáltatást nyújtó helyiségeket vagy helyszíneket be kell zárni. Kivételek azonban itt is vannak:

 • pénzügyi szolgáltatások (bankok)
 • közlekedési szolgáltatás (taxi, tömegközlekedés)
 • magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést
 • szociális szolgáltatás (ápolás, hajléktalanszálló, falugondnok)
 • postai és csomagküldő szolgáltatás
 • a totózó és lottózó szolgáltatás
 • a járműszervizek, a mezőgazdasági és iparigép-szervizek, a háztartásigép-szervizek (pl: autó-, bicikliszerviz, bojlerjavító), az épületgépészeti szolgáltatás
 • az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás
 • a temetkezési szolgáltatás
 • az állatorvos
 • az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás
 • az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás
 • a közétkeztetési szolgáltatás
 • az állattenyésztési szolgáltatás
 • az ügyvédi szolgáltatás
 • a biztonsági szolgáltatás
 • az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás
 • a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás
 • a mosási és tisztítási szolgáltatás

A szabályok betartatásáért a hely üzemeltetője felel.

Hogy ellenőrzik, hogy büntetik?

Az intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.
Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a kötelezettség megszegéséről szerez tudomást

 • 100000 forinttól 1000000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
 • a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A büntetés nem alkalmazható, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette, azaz, ha a jogsértőt felszólította távozásra, és ha az nem ment el, a rendőrséget értesítette.

Mi lesz az iskolákkal, óvodákkal, edzőtermekkel?

Az óvodákban rendkívüli szünet lesz. Az iskolai kollégiumok az igazgatója döntése szerint működnek.

A köznevelési és szakképzési intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.

Bíróság, közigazgatás: ítélkezési szünet, home office

A Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a legfőbb ügyész javaslatára rendkívüli ítélkezési szünetet rendelnek el. A közigazgatásban foglalkoztatottak a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik.