Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Felhívás Cegléd Város Pedagógiai Díj adományozására

1 Mins read

Cegléd Város Önkormányzatának „A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről” szóló 38/2003. (XII. 31.) Ök. rendelete alapján:

„Cegléd Város Pedagógiai Díja” adományozható a Cegléden lévő nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusoknak, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján, élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben.

A díj odaítélésére – egy jelöltre – bármely ceglédi polgár, illetve közösség javaslatot tehet, megfelelő írásbeli indokolással.

képviselő-testület és szervei – a szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben megállapított önkormányzati szerv – a javaslatokat véleményezi és a Képviselő-testület elé terjeszti.

A Díjat minden évben a pedagógusnapon, Cegléd város Polgármestere, vagy megbízottja adja át.

A javaslatot írásban, a mellékelt űrlap felhasználásával, legkésőbb 2021. május 1-jéig kell a polgármesternek címezve kézbesíteni a

  • polgarmester@cegledph.hu vagy
  • 2701 Cegléd, Pf.: 85., vagy
  • Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (Kossuth tér 1.) Kossuth F. utca bejárati ajtónál elhelyezett (kék színű) gyűjtőládába. 

Kérjük elektronikus formában is megküldeni a gergelyne@cegledph.hu e-mail címre.

Cegléd, 2021. március 24.

KITÜNTETÉSI JAVASLAT CEGLÉD VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ -ra űrlap

Fotó: Kisfaludi István