Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Felhívás Cegléd város településrendezési eszközei felülvizsgálatának előzetes tájékoztatási szakaszáról

3 Mins read

Ezúton tájékoztatom Cegléd Város lakosságát, Városunkban székhellyel-, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, Városunkban működő érdekképviseleti szerveket és civil szervezeteket-, és – az Országgyűlés által elismert- egyházakat (továbbiban: Partnerek), hogy Cegléd Város Önkormányzata megindítja Cegléd Város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének teljes felülvizsgálatát.

A településrendezési eszközök felülvizsgálata teljes eljárásban történik. Az eljárás során a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében „Partnerségi egyeztetés” -, továbbá az egyes szakhatósági követelmények meghatározására és teljesítésére „Államigazgatási egyeztetés” zajlik. Az eljárás az előzetes tájékoztatási szakasszal indul.

A településrendezési eszközök felülvizsgálatáról a Partnerek tájékoztatása honlapon, hirdetőtáblán és a Ceglédi Hírmondóban közzétett hirdetmény útján írásban, továbbá lakossági fórumon szóban történik. A Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel – figyelemmel az 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet rendelkezéseire- az Önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikusan folytatja le. Lakossági fórum helyett tájékoztató videó kerül feltöltésre, amely a településtervező és főépítész által szükséges szakmai ismertetést fogja biztosítani.

A Partnerek tájékoztatására a videofelvétel közzétételét megelőzően Cegléd Város honlapján (www.cegled.hu), a „Városunk” / „Partnerségi egyeztetések” menüpont alatt jelen felhívás és a beérkezett módosítási kérelmek tájékoztató anyaga 2021. április 8-ig feltöltésre kerül, valamint jelen felhívás a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) hivatalos hirdetőtábláján és a Ceglédi Hírmondó aktuális számában is közzétételre kerül.

Az előzetes tájékoztatási szakasz során a felülvizsgálattal és a feltöltött tervanyaggal kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat a szakmai videó feltöltésétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

Fentiek alapján tájékoztatom a Partnereket, hogy Cegléd Város Önkormányzata a településrendezési eszközök előzetes tájékoztatási szakaszában, a beérkezett módosítási igények ismertetéséről készített szakmai videó anyagát 2021. április 15-től teszi közzé Cegléd Város honlapján.

A településrendezési eszközök felülvizsgálatával, továbbá az eddigi módosítási igényekkel kapcsolatos javaslatait, észrevételeit – a hivatkozott Korm. rendelet rendelkezési alapján- írásban teheti meg a videofelvétel közzétételét követő 15 napon belül, azaz 2021. április 30-ig a foepitesz@cegledph.hu vagy a polgarmester@cegledph.hu e-mail címre, Ilyés Marianna főépítésznek, vagy Dr. Csáky András polgármesternek címezve.

A fentiek alapján teszek eleget a Partnerségi Rendelet 6. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően az előzetes tájékoztatási szakaszban előírt tájékoztatásnak.

Dr. Csáky András

polgármester

Településrendezési eszközök felülvizsgálata – Felhívás előzetes tájékoztatási szakaszról 2021

Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentáció 2021