Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Tájékoztató május 1-től életbe lépő szabályokról.

3 Mins read

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya kihirdette a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) kormányrendeletet.

A jogszabály rendelkezései a négymilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadását követően, 2021. május 1-jén (szombaton) lépnek hatályba, melynek értelmében:

 1. A kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul.
 2. Az üzletekben este 11 óráig lehet vásárolni.
 3. A védetteknek (akinek védettségi igazolványa van) este 11 óráig megnyílik a vendéglátóhelyek belső tere is. A szülők és családtagok a gyermekeket is magukkal vihetik.
 4. A védettek szállodákba is mehetnek, és a gyermekeket is magukkal vihetik.
 5. A 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítményeket védettségi igazolvánnyal újra lehet látogatni. Ezek közé tartoznak például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a mozik és a könyvtárak is.
 6. Edzőterembe, uszodába, jégpályára ezentúl csak a védettek, valamint a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak mehetnek.
 7. A védettek és felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják.
 8. A védetteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak nem kell maszkot viselniük a sport- és kulturális rendezvényeken.
 9. A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik, a védettség tényének ellenőrzése pedig a helyiség üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a bírság 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedhet, vagy akár egy éves bezárással is sújtható.

A zenés, táncos rendezvény e rendelet alkalmazásában nem minősül kulturális eseménynek, annak szervezése, tartása, illetve a helyszínén való tartózkodás (kivéve az online módon közvetített kulturális esemény, melynek helyszínén kizárólag a fellépők és a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükséges technikai személyzet tartózkodik) továbbra is tilos.

A rendeletben meghatározott valamely jogot

 1. védettsége alapján gyakorolni kívánó személy felhívható a védettségi igazolvány, illetve a személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolványa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy vezetői engedély) bemutatására.
 2. gyakorolni kívánó, 6. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött személy felhívható életkorának az arra alkalmas módon való igazolására (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, diákigazolvány) Az ellenőrzés mellőzhető, ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló.

Az ellenőrző szerv/személy jogosult az igazolványon szereplő adatok megismerésére, de azokat semmilyen módon nem rögzítheti.

A védettségi igazolvány közokiratnak minősül. A hamis, hamisított, vagy más nevére szóló valódi igazolvány felhasználása bűncselekmény, melynek elbírálására a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény közokirat hamisításról szóló 342. §-ában foglaltak az irányadóak.

Mivel a járvány továbbra is jelen van, ezért a fokozatos újraindítás mellett is fenn kell tartani bizonyos biztonsági intézkedéseket. Ezért egyes helyszíneken a védettséget nem szerzett dolgozóknak továbbra is maszkot kell hordaniuk. Fennmaradnak a magán- és családi rendezvényekkel kapcsolatban 2020 novemberében elrendelt korlátozások (max. 10 fő).

A közterületen, a tömegközlekedési eszközökön, boltokban – azokon a helyeken, ahol nem csak beoltott, vagy a fertőzésen átesett személyek tartózkodhatnak – továbbra is kötelező a maszkhasználat, továbbá tilos a csoportosulás és a gyülekezés. Ez a még be nem oltott állampolgárok védelmét szolgálja.

Cegléd Város Önkormányzata