Új!Elindult honlapunk!

Közélet

Tanácskozott a testület

6 Mins read

Elfogadták a háziorvosi ügyeletet működtető Scandeus Nonprofit Kft 2020. évről szóló beszámolóját. Elfogadták a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság 2020/2021. gondozási évre vonatkozó valamint a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Posta Utcai Tagóvodája és a Báthori Utcai Tagóvodája, illetve az Önkormányzat által működtetett óvodák 2020/2021. nevelési évről szóló szakmai beszámolóját.

Módosították a a Ceglédi Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát, „082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” funkcióval egészült ki.

Elfogadták a gazdasági társaságok 2021. III. negyedévi tájékoztató adatszolgáltatását.

A gazdasági társaságok vezetőinek jutalmazásáról is döntöttek. Az elmúlt időszakban a társaságok a feladatellátási szerződésben foglaltaknak teljes mértékben eleget tettek, és az időközben megnövekedett feladatokat is hatékonyan ellátták. Ezért a cégvezetők jutalmazásban részesülnek.

2022. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig továbbra is Mótyán Krisztiánt bízták meg a VÁRVAG Nonprofit Kft. vezetésével.

19 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít az Önkormányzat a Ceglédi TV Egyszemélyes Közhasznú Nonprofit Kft részére, a nagytermi mozi új vetítőgép beszerzésére. A jelenleg használt vetítőgép egyre rosszabb állapotban van, folyamatosan csökken a fényereje. A nézők részéről is folyamatosan több panasz érkezik.

Bruttó 2.500.000.- Ft értékben élelmiszer csomagok beszerzéséről is döntöttek a Cegléd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata kezdeményezése alapján. Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által kerülnek majd kiosztásra a csomagok.

Elfogadták Cegléd Város Önkormányzata 2021. III. negyedévi pénzügyi helyzetéről készített beszámolót. A város pénzügyi helyzete stabil.

Az Önkormányzat ajánlatokat kért be bankszámlavezetésre több banktól is. Továbbra is az OTP Bank Nyrt.-t bízzák meg Cegléd Város Önkormányzata és valamennyi költségvetési szervének bankszámlavezetésével.

Albertirsa Város Önkormányzata el akarja adni a tulajdonrészét a Balatonszárszói táborban. Az Albertirsára eső tulajdonrész ára bruttó 12.500.000,- forint. A város elővásárlási jogával él, és szándékában áll megvásárolni Albertirsa tulajdonrészét. Így nagyobb százalékban kerül Cegléd város tulajdonába a tábor.

A város támogatja a Regőczi Alapítványt, melynek célja, hogy hosszú távú és személyre szabott gondoskodást biztosítson azoknak a gyermekeknek, akik a világjárvány idején elvesztették egyik vagy mindkét szülőjüket. A támogatás mértéke 1 millió forint.

Döntöttek a Deák utca, Köztársaság utca felől a Toldi utca irányába történő egyirányúsításáról. László Ágnes képviselő nem látta jogosultságát az egyirányúsításnak. Szerinte a Toldi utcának lesz nagyobb a forgalma.

Az Önkormányzat 8.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Cegléd, Eötvös tér 6-6/a. szám alatti, 262 hrsz-ú ingatlanon épülő óvoda csapadékvíz elvezetésének kiépítéséhez. Imregi Tibor képviselő elmondta, ezért is állt meg a tér felújítása, mert várják az óvoda felépülését.

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió szeretné ingyenes használatba venni a Dózsa György utca 7. alatti házat 50 fő pszichiátriai beteg nappali ellátása feladatainak biztosítása céljából. A pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátás, kötelező önkormányzati feladat. A Misszió a szolgáltatáshoz pénzügyi hozzájárulást az önkormányzattól nem kért, az ellátási szerződésekben a szolgáltatásokhoz való hozzájárulás 0.- Ft összegben került megállapításra. A Misszió ezt az Ingatlant is saját forrásból újítaná fel. Fehér István aggályát fejezte ki, hogy az ingatlan mellett egy óvoda és bölcsőde van. László Ágnes is aggályát fejezte ki a témában, nem tudja milyen betegeket látnak el a mostani helyükön, szeretne a munkájukról többet tudni. Imregi Tibor elmondta, hogy egy másik helyszín szerinte is jobb lenne.

Az Országos Mentőszolgálat COVID-19 mintavételi ponttá történő kialakítás érdekében, a Szabadság tér 2. szám alatti volt fogászati helyiséget szeretné ingyenes használatba venni, melyben a háziorvosok által megrendelt mintavételezési folyamatokat valósítanák meg. Első körben hat és fél hónapra, azaz 2022. május 31-ig adják oda az ingatlant.

Több ingatlan eladásáról és garázs bérbeadásról is döntött a testület.

Önálló képviselői indítvány érkezett dr Ferenczi Norbert és Györe Anett képviselőtől Ingatlanhasznosítási döntésekről. A következő településfejlesztési koncepcióban a nemzeti vagyont képező helyi ingatlanok hasznosítási lehetőségei együttesen kerüljenek bemutatásra.

dr. Ferenczi Norbert újabb önálló képviselői indítványt adott be. Pályázatot nyújt be az Önkormányzat a 2022-es Országos Bringapark Programra. A pályázat célja egy BMX Freestyle pálya kialakítása a fürdő melletti kondiparkkal szemben. Fehér István szerint más helyszínre kellene tenni a pályát, a tó és a fürdő közé eső területet javasolta. dr Ferenczi Norbert elmondta, hogy a másik terület a kicsi lenne a pályát használóknak.

Újabb önálló képviselői indítvány ékezett Rimóczi Gábor, Klément György és Imregi Tibor képviselőktől fásítási fejlesztésekről. A Bercsényi utcán pirosvirágú galagonyákat ültetnek a csapadélvíz helyzet rendezését követően. A Fürdő utcán a hársfasor pótlásra kerül, illetve a Dugonics utca park és a gabonatároló közötti babérmeggy sövény pótlásra kerül. Felkérték a polgármestert, hogy a Rákóczi úti ostorfasor kezelésére tegyen javaslatot. László Ágnes javasolta a határidők módosítását.

Önálló indítvány érkezett Rimóczi Gábor, dr. Ferenczi Norbert és Kocsó Tamástól A Jászberényi úti felüljáró városból kivezető oldalára egy okoszebra kerül kialakítása, piros-fehér kiemelt zebra festésével együtt.

Indítvány érkezett Hegedűs Ágota és dr. Ferenczi Norbert képviselőktől. A belvárosban, a SPAR parkolója mögötti, a garázsok által körülírt mindkét „U” alakú zöld terület lekerítik és két-két köztéri pad kihelyezésre kerül. A város felőli részt sövényekkel, a másik területet kerítéssel kerítik le.

Ellenzéki önálló képviselői indítvány érkezett Széchenyi úton a Sorházak előtt, a Jászberényi és a Hold utca közötti terület elnevezéséről. A területet Várkonyi István parknak szeretnék elnevezni. A testület nem támogatta az előterjesztést.

Országos Futópálya-építési Programban pályázatot ad be a Önkormányzat egy 800 és 1000 méter közötti hosszúságú rekortán borítású futópálya kialakítása a CVSE pályával szemben a Malomtó szélen.

Felülvizsgálták a helyi adó rendeleteket. A helyi adók mértéke nem emelkedik a jövő évben.

Nem módosítják a 2022 évre vonatkozóan a Városháza rendezvénytermei igénybevételének feltételeit és díjait.