Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Tájékoztatás április 3-i választásról

6 Mins read

Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági Elnök 2022. április 3. napjára, vasárnapra tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását és az országos népszavazást.

Cegléden a korábbiaktól eltérően 33 helyett 34 szavazókör lesz tekintettel arra, hogy a 32. számú szavazókör választópolgárainak száma az 1500 főt meghaladta, ezért döntöttem egy új, 34 számú szavazókör kialakításáról. A 32. és 34. számú szavazókör választópolgárai egyaránt a Külső Budai út 2. szám alatti Általános Iskolában adhatják majd le szavazataikat.

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2022. február 11-ig értesítést kapnak. A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait, valamint a választásokkal kapcsolatosan tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti

a) szavazási segítség iránti igényének,

b) személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

a) szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére

– a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,

– az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,

– a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,

– akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

A Braille-írással készült értesítő és a könnyített tájékoztató igénylésének határideje 2022. január 25. (kedd) 16:00 óra, a Braille-írással ellátott szavazósablont pedig 2022. március 25. (péntek) 16.00 óráig lehet kérni.

b) személyes adatai kiadásának megtiltása

A választási iroda a jelölő szervezet, jelölt kérésére köteles átadni a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok név- és lakcímadatait annak érdekében, hogy a választási kampány keretében – mely 2022. február 12-től 2022. április 3-án 19:00 óráig tart – a választópolgárokat közvetlenül, névre szólóan megcímzett küldemények útján vagy személyesen felkereshessék. A választópolgár viszont megtilthatja névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását. Az adatok kiadásának megtiltása csak a kampánycélú adatkiadásra terjed ki. A személyes adatok ilyen célú kiadására a tiltás nem terjed ki.

c) személyiadat- és lakcímnyilvántartásban (SZL) kezelt adatok kiadásának megtiltása

Az SZL-ben kezelt adatokra vonatkozó önrendelkezési jog gyakorlásának módját a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény állapítja meg. A Ve.  lehetővé teszi, hogy a névjegyzéki adatok kiadásának megtiltása mellett a polgár az SZL-ben nyilvántartott adatainak szolgáltatását tiltó nyilatkozatot is tegyen. Ez a nyilatkozat csak annyiban függ össze a választási eljárással, hogy ugyanazon formanyomtatványon is benyújtható, mint a névjegyzékkel kapcsolatos kérelem. Az ilyen kérelem elbírálásának eredménye automatikusan átvezetésre kerül az SZL-ben.

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2022. március 25. (péntek) 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe. (A kérelmező adatai módosítását legkésőbb március 25-én, 16:00 óráig kérheti)

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2022. március 30. (szerda) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe történő visszavételét.

Levélben szavazás:

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár legkésőbb 2022. március 9-én (szerda) 16:00 óráig kérheti a központi névjegyzékbe, és ez alapján a levélben szavazók jegyzékébe történő felvételét a Nemzeti Választási Irodától.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb 2022. március 25. (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkezés iránti kérelem legkésőbb március 25-én 16:00 óráig módosítható, illetve levélben, vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton – vissza is vonható.

Személyesen, vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus úton 2022. április 1-én (péntek) 16:00 óráig vonható vissza.

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota, vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelem benyújtása:

a HVI-hez:

  • levélben, vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton 22. március 30. (szerda) 16:00 óráig,
  • személyesen, vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus úton 2022. április 1. (péntek) 16:00 óráig,
  • 2022. április 1-én 16:00 órát követően csak elektronikus azonosítást követő elektronikus úton 2022. április 3-án 12:00 óráig.

A szavazás napján 12:00 óráig az illetékes szszb-hez meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.

Mozgóurna írásban kérhető, a kérelmező adatai pontos feltüntetésével, az igénylés indokával és aláírással ellátott bejelentésben!

Aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, a kijelölt szavazókör címét a kérelem alapján készített értesítő tartalmazza.

A fenti kérelmek benyújthatók

– személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,

– levélben, elektronikusan a választás hivatalos honlapján.

Az elektronikus kérelmek elérhetőek a Nemzeti Választási Iroda honlapján: www.valasztas.hu

Az országgyűlési képviselők általános választásával és az országos népszavazással kapcsolatos további tájékoztatók (információk, nyomtatványok) a Ceglédi Helyi Választási Irodában személyesen, telefonon és a https://cegled.asp.lgov.hu honlapon érhetők el.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:

dr. Diósgyőri Gitta, HVI vezető jegyzo@cegledph.hu 06 53-511-405

Sziváki Ibolya, HVI vezető-helyettes szivaki.ibolya@cegledph.hu 06 53-511-409

Helyi Választási Iroda címe: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.

Cegléd, 2022. január 20.

Dr. Diósgyőri Gitta s.k.

      címzetes főjegyző