Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Felhívás Cegléd Város Szociális Szolgálatáért elismerő oklevél adományozására

1 Mins read

„Cegléd Város Szociális Szolgálatáért” elismerő oklevél adományozható annak a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban, a foglalkoztatáspolitika területén, vagy a szociálisan rászorulók támogatását felvállaló civil szervezetben, vagy társadalmi szervezetben – a város területén legalább 5 éve – kiemelkedő tevékenységet végző személy munkájának elismerésére.

Az adományozásra javaslatot a város polgármestere, a képviselő-testület tagjai és bizottságai, és a szociális szolgálatok munkáltatói, a civil illetve társadalmi szervek képviselői tehetnek.

A javaslatot írásban, a mellékelt űrlap felhasználásával, 2022. szeptember 15-éig kell a Polgármesterhez eljuttatni.

Kérjük, javaslatát küldje el szerkeszthető, elektronikus formában is. E-mail cím: polgarmester@cegledph.hu

Dr. Csáky András
polgármester

Fotó: Szokolai Attila

Hasonló hírek
Városháza

Avar és kerti hulladék égetés szabályai Cegléden!

4 Mins read
Avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány, pl. lehullott falomb, gyökérmaradvány, nyesedék, kaszálék,…
Városháza

Köszöntések a testületi ülésen

2 Mins read
A testületi ülés elején köszöntötték Reznák Erzsébetet aki leköszön múzeum igazgatói posztjáról. Reznák Erzsébet 1980-ban került a Kossuth Múzeumba, ahol népművelő–történészként kezdett…
Városháza

Tájékoztató a kisadózó vállalkozók tételes adójának új szabályairól

4 Mins read
Tisztelt Adózók! A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 2022. szeptember 01. napjától hatályba lép. Az…