Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Tájékoztató a kisadózó vállalkozók tételes adójának új szabályairól

4 Mins read

Tisztelt Adózók!

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 2022. szeptember 01. napjától hatályba lép. Az ezt megelőző időszakban választott „régi KATA” alanyiság 2022. augusztus 31-én a törvény erejénél fogva megszűnik. A megszűnéssel kapcsolatban, illetve akik a továbbiakban nem jogosultak a KATA alanyiság választására, azoknak ebben az évben nem kell teljesíteniük bejelentési vagy záróbevallási kötelezettséget a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóság felé, továbbá adóelőlegbevallási kötelezettsége sincs!

Adóhatóságunk hivatalból fogja lezárni a KATA adózási módot és az időarányos adórészt (szeptember 01-december 31.) is hivatalból fogja elszámolni (törölni).

Ha az adózó nem lesz a jogosult a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti egyszerűsített adóalapmegállapításra, akkor nem köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 1-je és 2023. június 30-a közötti időszakra.

2022.09.01-2022.12.31. közötti időszakról 2023. május 31-éig benyújtandó (22HIPAK) helyi iparűzési adóbevallásban kell majd a végleges iparűzési adóval elszámolni és egyben előleget közölni. Ekkor dönthet az adózó arról is, hogy egyszerűsített adóalap-megállapítást (átalányadózó esetén vagy 8 millió forint nettó árbevétel alattiként) vagy tételes adóalapszámítást alkalmaz.

A KATA törvény szabályai szerint 2022. szeptember 1- jétől kizárólag főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja a KATA adózási formát. Változást jelent ezen – saját termékeikkel, szolgáltatásaikkal közvetlenül a lakosságot kiszolgáló – egyéni vállalkozások számára, hogy a kisadózó vállalkozók tételes adója az eddiginél magasabb, évi 18 millió forint bevételi értékhatárig kínál egyszerű és kedvezményes adózási módot.

A Kata tv. 16-18 §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.). A változások lényege, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója, a „régi KATA”, mint adózási mód 2022. augusztus 31-ével – a törvény erejénél fogva – megszűnik. A Htv. 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítás lehetősége csak a Kata tv. („új KATA”) hatálya alá tartozókra 2022. szeptember 1-jétől vehető igénybe.

Az új szabályok szerinti adóalanyiság választásáról szóló nyilatkozatokat 2022. adóévben legkésőbb szeptember 25-ig kell benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Az átmeneti időszakban a törvény szerinti adóalanyiság bejelentésére vonatkozó nyilatkozat 2022. augusztus 1-jétől tehető meg, és a 2022. szeptember 25-ig megtett nyilatkozat alapján az adóalanyiság 2022.szeptember 1-jétől jön létre.

Azok az adózók akik a helyi iparűzési adóban is a kisadózó vállalkozók tételes adózási módot választják és már a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezt az adózási formát választották, lehetőségük van az önkormányzati adóhatóságnál – a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti – egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározás választására. Ennek benyújtására az új KATA tv. hatálya alá kerülést követő 45 napon belül van lehetőség, de legkésőbb 2022. október 15-ig, ami jogvesztő határidő!

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban: tételes adózó vállalkozó) a Htv. 39/B. § (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja – a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően – székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a tételes adózó vállalkozó e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozók tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

Az adózó a bejelentését, a „Bejelentkezés, változás bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban” nevű nyomtatványon keresztül tudja benyújtani.

A nyomtatvány kizárólag elektronikus úton, az E-Önkormányzati Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) nyújtható be.

További tájékoztatást az ügyintézők ügyfélfogadási időben az alábbi elérhetőségeken tudnak adni:

Hétfő:12:30-18:00 
Kedd:08:00-12:00 
Szerda:12:30-16:00 
Csütörtök:nincs ügyfélfogadás
Péntek:08:00-12:00

Telefonszámok: 53/511-446;448;449;450;451;

Cegléd, 2022.08.30.

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző