Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Takarékossági intézkedéseket hoztak a testületi ülésen.

10 Mins read

Az önkormányzat intézményeit érintő takarékossági intézkedésekre tett javaslatok voltak a fő témái a ma délelőtti Képviselő-testületi ülésnek. Emellett felülvizsgálták a 2023. évi helyi adópolitikát, de szó esett energiatakarékos LED fényforrások beszerzéséről és a víziközmű vagyont érintő integráció lehetőségéről is. Ülésezett a testület.

A „Ceglédiek a Ceglédiekért” közalapítvány tavalyi évi beszámolójával vette kezdetét a mai ülés. A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolót, mely rámutatott: a közalapítvány elmúlt évi munkájában még érződött a koronavírus okozta nehézség, ám volt előrelépés az életükben és tudtak pályázatot hirdetni, támogatást adni.

A helyi adómértékek felülvizsgálata is napirenden volt. A mai döntés értelmében egyik határozati javaslatot sem támogatták. Így változatlan marad a helyi adók mértéke, vagyis az építményadó, a magánszemélyek kommunális adója, az idegenforgalmi- és iparűzési adó is. Dr. Csáky András a napirendi ponttal kapcsolatban elmondta: bízik abban, hogy az államtól kapnak kompenzációt, mivel nagyon nehéz év elé néz az önkormányzat, hiszen az intézményeket működtetni kell. Dr. Ferenczi Norbert a többségi frakció vezetője úgy reagált: amennyiben az önkormányzat el tudja érni a 25 %-os gázfogyasztás csökkentést, akkor a kormány partner lesz abban, hogy kompenzálja a várost. A polgármester hozzátette: 20 %-os energiafelhasználás csökkenése mellett is a jövő évi plusz energia költségek a jelenlegi számítások szerint meghaladják a 600 millió forintot. Emlékeztetett: az iparűzési adó kapcsán kiesett bevételek kompenzálásaként idén 300 millió forintot kapott az önkormányzat – míg tavaly ez az összeg 388 millió forint volt. Hozzátette: időközben 24 millióval csökkentették a bölcsődei normatívákat és az időskori támogatást is csökkentették.

Energiatakarékos LED fényforrások beszerzéséről is tárgyaltak a képviselők. Az előterjesztő polgármester úgy fogalmaz: 2022. szeptember 1-jén levélben kereste meg az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőit, valamint a gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy mérjék fel hány darab, és milyen energiatakarékos lámpatestekre, izzókra van szükségük. A megküldött adatok és a bekért előzetes árajánlatok alapján maximum nettó 5.000.000,- Ft elkülönítése szükséges az energiatakarékos égők megvásárlására – az előterjesztést megszavazták a képviselők.

Az önkormányzat tulajdonában levő épületek padlásfödém hőszigeteléséhez való forrás biztosításáról is egyeztettek. Az energiahatékonyság növelése, valamint az energiaköltségek csökkentésének érdekében került a javaslat a képviselők elé. A beruházásnak köszönhetően megközelítőleg 20-25 %-os energiamegtakarítás érhető el. A testület arról döntött, hogy ezen munkálatokra bruttó 54 millió forintot biztosít a 2023. évi költségvetés ingatlanok értékesítése bevételéből. Kiegészítve azzal, hogy a VÁRVAG Nonprofit Kft. költségvetésének terhére az anyagbeszerzés az idei évben megkezdhető. Emellett felkérték a polgármestert, hogy számszerűsítve mutassa be, milyen megtakarítások érhetőek el Művelődési Központ, a Gál József Sportcsarnok napelemes-, valamint a Deák Utcai Bölcsőde termálvizes fűtésével.

Döntöttek a képviselők arról, hogy a Cegléd Város Önkormányzatát terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban nem kíván részt venni. Az önkormányzat víziközmű-vagyonának bruttó (bekerülési) értéke mintegy 8 milliárd forint, mely az ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatást biztosító önálló ingatlanok (pl. vízműtelep, szennyvíztelep, végátemelő stb.) földterületének értékét is tartalmazza, tehát az integrációs programhoz történő csatlakozás nagy mértékű vagyonvesztést okozna. Emellett a BÁCSVÍZ Zrt. vezérigazgatója körlevelet küldött a részvényes tagönkormányzatoknak, melyben jelezte, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város és a Kormány közötti tárgyalások során olyan megoldási lehetőségek körvonalazódnak, melyek biztosíthatják a BÁCSVÍZ Zrt. szolgáltatásainak folytonosságát a jelenlegi, többségi önkormányzati tulajdonosi struktúra fenntartásával 2023-ban is.

Módosították a köztisztasági feladatok ellátására irányuló szerződést. A vállalkozó kezdeményezte – a költségeinek növekedése, elsősorban a rendkívüli üzemanyag és rezsiköltségek sokszorosára emelkedése okán – a szolgáltatási ár 10 %-os emelését. A testület döntött arról, hogy a jelenlegi szolgáltatási díj éves összegét – bruttó 180 millió forint – 2022. november elsejétől 10 %-al megemeljék.

Az önkormányzat intézményeit érintő takarékossági intézkedésekre tett javaslatról tanácskoztak a legtöbbet a képviselők. Dr. Csáky András polgármester elmondta: az intézmények és cégek által beküldött javaslatok alapján a vezetőkkel személyesen megtörténtek az egyeztetések. A javaslatokat figyelembe vették. „Időközben árajánlatot kértünk a város intézményeinek födémszigetelésére, továbbá árajánlatot kértünk az önkormányzati fenntartású intézmények fűtési rendszerének felülvizsgálatára. Előbbit illetően a mai nap folyamán előterjesztéssel is élünk, utóbbi esetében az árajánlatban szereplő megbízás az épületek fűtési rendszerének felülvizsgálatát a szükséges korszerűsítési javaslatok megtételét tartalmazta. Az árajánlatban kitértünk arra is, hogy az elkészülő dokumentum a jelenleg üzemelő fűtési rendszer leírásán túl adjon javaslatot arra, hogy mely fűtési eszközök cseréje indokolt, továbbá térjen ki azok beszerzésének és beüzemelésének becsült költségére, valamint a javasolt beruházás megvalósulása esetén az elérhető energiamegtakarítás hozzávetőleges mértékére. A javaslat kialakítása során kértük, hogy szempontként vegyék figyelembe, hogy az eszközcsere rövid idő alatt megvalósítható, megtérülési ideje pedig a lehető legrövidebb legyen. Három céget kértünk fel ajánlattételre, két cég adott ajánlatot, a munka megrendelésre került. A felülvizsgálat eredményét november 4-ei határidővel várjuk, ennek alapján a következő testületi ülésen már a fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos beruházási javaslatokat is meg tudjuk tenni a források szükségességével együtt.” Hozzátette: kérésre, időközben megküldték az energiafelhasználással kapcsolatos adatokat Balla György miniszteri biztosnak. A miniszteri biztos elfogadta az anyagot, és október 26-ai személyes egyeztetésre hívta meg a polgármestert a Miniszterelnökségre.

Szólt arról is, hogy a Gazdasági Bizottság ülésén megfogalmazott két kritika, mely szerint konkrét adatokat az intézmények nyitva tartását illetően nem tartalmaz az anyag, annak tanulmányozása alapján cáfolható, továbbá az energiaracionalizálási terveket hiányolták. Végezetül elmondta: a bizottsági vitát hallgatva megkérte Banai Pétert, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkárát, hogy tekintse át egyrészt az energiatakarékossági előterjesztést, illetve a miniszteri biztos részére küldött stratégiai tervet. Az államtitkár az anyagot jónak tartotta, véleménye szerint a Kormány szándékainak megfelelő elképzeléseket tartalmaz – fogalmazott. Azon korábbi határozatát pedig, mely az életveszély elhárítás, állagmegóvás és uniós pályázati pénzekhez kapcsolódó beruházásokon kívül az egyéb beruházásokat kérte leállítani, szintén megfelelőnek tartotta, tekintve, hogy a Kormány is hasonló jellegű intézkedéseket tett.

Dr. Ferenczi Norbert frakcióvezető elmondta: a mostani anyag – a korábban, a sajtónak bemutatott anyaggal szemben – már alkalmas a megvitatásra, igaz, annak egyik pontja sem mondja ki a határozati javaslatoknak, hogy azokat el kellene fogadni. A Fidesz frakció nehezményezte, hogy volt e kellő, kétoldalú egyeztetés az érintettekkel ilyen rövid idő alatt az energiafelhasználást csökkentő tervek megvitatására. Az eredeti 5 határozati javaslatból végül 2-t (módosítva) szavazott meg a testület. Végül elrendelték az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek és az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek székhelyei és telephelyei üzemeltetése tekintetében az általános energiatakarékos üzemeltetést, a földgáz 2021 évi fogyasztáshoz mért legalább 20 %-os csökkentés elérése érdekében. Emellett elrendelték a kulturális intézmények látogatói nyitva tartásának korlátozását, három óvoda téli nyitva tartásának korlátozását és a Dózsa György Utcai Tagbölcsőde december 22-től január 8-ig való zárva tartását. (Bővebben lentebb)

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete –

1. Elrendeli a következő kulturális intézmények látogatói nyitva tartásának korlátozását:

1.1 Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.:

1.1.1. 2023. január hónapban részlegesen, a „B” épület kivételével zárva tart;

1.1.2. jegypénztár nyitva tartása 2022. november 1. – 2023. március 31. között – az 1.1.1. pontra is figyelemmel: kedd, csütörtök, péntek

1.2. Kossuth Múzeum:

1.2.1.  2022. december 22. 2023. január 8. között, valamint

1.2.2. 2023. január 1., és 2023. február 28. között hétfő, kedd és szerda napokon

zárva tart.

1.3. Ceglédi Városi Könyvtár

1.3.1. a Kürty Béla Sportmúzeum – 2022. október 31. – 2023. április 15. között zárva tart

1.3.2. a Gyermekkönyvtár – 2022. október 31. – 2023. április 15. között zárva tart, programjait a Központi Könyvtárban, nyitvatartási időben bonyolítja;

1.3.3. az Ifjúsági Könyvtár

1.3.3.1. 2022. december 22. 2023. január 7. között, valamint

1.3.3.2. – 2022. október 31. – 2023. április 15. között, a további időszakban hétfő, kedd, péntek és havonta 3 szombati napokon zárva tart

1.3.3. a Központi Könyvtár 2022. október 31. – 2023. április 15. között hétfő, kedd, valamint havonta 3 szombati napon zárva tart.

1.3. a George Pal Filmszínház 2023. január 1. és március 31. között hétfőtől szerdáig (heti 3 napon) zárva tart.

2. Elrendeli a következő köznevelési intézmények téli nyitva tartásának korlátozását:

2.1. a Pesti Úti Óvoda valamennyi intézményegysége 2022. december 22-től 2023. január 8-ig zárva tart;

2.2. a Lövész Utcai Óvoda valamennyi intézményegysége 2022. december 22-től 2023. január 8-ig – a Malom Téri Tagóvoda konyhája a szünidei gyermekétkeztetés időszakának kivételével – zárva tart;

2.3. a Széchenyi Úti Óvoda

2.3.1. székhely intézményegysége – ügyeleti ellátást biztosítva – rendes nyitva tartással működik;

2.3.2. többi intézményegysége 2022. december 22-től 2023. január 8-ig – az Ugyeri Tagóvoda konyhája a szünidei gyermekétkeztetés időszakának kivételével – zárva tart;

3. Elrendeli a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság Dózsa György Utcai Tagbölcsődéje december 22-től 2023. január 8-ig tartó zárva tartását. Az intézmény Deák Utcai Bölcsődéje – ügyeleti ellátást biztosítva – rendes nyitvatartással működik.

4. Elrendeli a 2022/2023-as fűtési szezonban

4.1. a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal által működtetett Bogács, Zöldváralja 1. szám alatti üdülő;

4.2. a Ceglédi Sportcsarnok Kft. működtetésében lévő:

4.2.1. Horgásztanya,

4.2.2. csemői Vadászház és

4.2.3. a Cegléd, Kossuth Ferenc – Teleki utca sarkán lévő Tekepálya 2022. november 14-én kezdődő, heti 5 napon való bezárását, zárva tartását.

Az energiatakarékossági intézkedésekre tett önálló képviselői indítványt a Fidesz frakció is. Ennek értelmében döntés született arról is, hogy az energiahatékonysági menedzsmenttervet pontosítani kell és 15 napon belül hívjanak össze rendkívüli testületi ülést ennek megvitatására. Illetve szükség esetén az előbb felsorolt intézmények nyitva tartását a polgármester vizsgálja felül, amennyiben indokolt.

Döntöttek azon beruházásokról is, melyeket még ebben az évben el szeretnének végezni. Az ülésen elhangzott: csak olyan beruházást végeznek el, ami nem veszélyezteti a város és annak intézményeinek működését.

Igazgatási szünet lesz 2022. december 22. és 2023. január 6. között a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalban.

A Képviselő-testületi ülés döntéseiről bővebben a www.cegled.asp.lgov.hu weboldalon tájékozódhatnak.

Fotó: Szokolai Attila
Szöveg: cegled.hu