Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Testületi ülés februárban

6 Mins read

Február 15-én tartotta idén második ülését Cegléd Város képviselő testülete.

Elsőként a Czigle frakció előterjesztéséről tárgyaltak. Indítványozták, hogy az önkormányzat tulajdonában, Ugyerben található ingatlan körzeti megbízott irodaként működhessen tovább. Mint írják: az Ugyerben tapasztalható egyre romló közbiztonság miatt kérik, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az ingatlant a közbiztonság fokozott védelme érdekében Cegléd Város üzemeltesse, helyet adva a mezőőrség és a Ceglédi Rendőrkapitányság állományában lévő körzeti megbízottnak. A képviselők arról döntöttek, hogy megvizsgálják az irodahelyiség kialakításának lehetőségét.

A polgármesteri határkör ellátásához szakmai, szakértői segítségről döntöttek. Ezen szakmai, szakértői feladatokat a Z+R Consulting Kft. látta el, de a szerződése február végén lejár. A testület meghosszabbította a cég szerződését 2024. február 29-ig.

Döntöttek az okos” közvilágításról is. 2015-ben történt közvilágítás korszerűsítés, ahol a meglévő 4309 lámpatest 89%-a LED-es lámpatestekre, a fennmaradó lámpatestek kompakt fénycsöves lámpatestekre lettek lecserélve. A korszerűsítés óta több közvilágítás hálózat bővítés és lámpatestsűrítés is történ a városban, így a lámpatestszám már meghaladja az 5100 darabot. Az idei évben a város több mint 200 millió forintot fog költeni közvilágítás áramdíjára. Innovatív megoldásként az okos közvilágítás jött szóba, mely alapján szoftveresen lehetővé válik a világítótestek fénytechnikai jellemzőinek egyedi vagy csoportos vezérlése, távolból történő paraméterezése, fényerejének beállítása. Több lehetőség is érkezett, melyeket megvizsgálnak. A testület a tárgyalások további folytatására kérte a polgármester.

Döntöttek az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és a bizottságok tagjai havi tiszteletdíjának 2023. március 1-jétől 2024. október 15-ig érvényes díjszabásáról.

  • 1.1. a képviselő havi tiszteletdíja a tárgy évben érvényes garantált bérminimum 100 %-a, 296.000 Ft
  • 1.2. a bizottsági elnök havi tiszteletdíja – más bizottsági tagság esetén is – a tárgy évben érvényes garantált bérminimum 90 %-a, 267.000 Ft
  • 1.3. a bizottsági tag havi tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is – a tárgy évben érvényes garantált bérminimum 60 %-a, 178.000 Ft

A Czigle Frakció önálló képviselői indítványt nyújtott be tiszteletdíjak csökkentésére. 2019. óta mintegy háromszorosára nőtt a képviselőtestület műkődési költsége. A testület nem támogatta a csökkentést, mivel indoklás szerint akkor nem lehetett volna elfogadni a költségvetést.

Elfogadták az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Elfogadták az önkormányzat 2023. évi költségvetését. A költségvetés főösszege 16 milliárd forint. A legfontosabb bevételek vonatkozásában 3.2 milliárd forint állami támogatás érkezett – ez a tavalyi évhez 15.5%-al több, igaz, tartalmazza az energiaáremelkedés miatt kapott 346 millió forint támogatást is. A helyi adóbevételeket 2.9 milliárd forinttal tervezik, ami 37%-al több az előző évhez képest. Ennek oka egyrészt a megnövekedett infláció, másrészt hogy szeptembertől az iparűzési adóból befolyó bevétel várhatóan növekedni fog (2%-ra). A felhalmozási bevételeknél több mint 2 milliárd forinttal számolnak, hiszen nyertes pályázatai vannak a városnak. Ezek: Örkényi út felújítása: 300 millió, szennyvíztisztító telep fejlesztése: 817 millió, autista nappali ellátó kialakítása: 250 millió, gyógyászati épület bővítése a Termálfürdőben: 400 millió, Ipari Park III. ütem: 315 millió forint. Emellett az ingatlanértékesítésből származó bevételeket 900 millió forinttal tervezték.

Kiadási oldalon említést érdemelnek a tervezett beruházások és felújítások. Ezek közül – mint mondta – a legfontosabbak: önkormányzati épületek födémszigetelése, úgy mint Hivatal, Idősek Otthona (46,6 millió), út-és járdafelújítások (közel 409 millió), Termálfürdő épületének energetikai korszerűsítése (250 millió), új bölcsőde építése a Nefelejcs utcában (504 millió) és a Török Ignác utca felújítása (150 millió forint). Azon terveik, melyek az energiamegtakarításra vonatkoztak, teljesülni fognak, a 25%-ot fogják tudni teljesíteni. Szólt arról is, hogy a kötelező szolidaritási hozzájárulás 120 millióról 220 millió forintra emelkedik (ezt az adóerőképesség és a lakosságszám befolyásolja). A személyi juttatásoknál pedig egységesen 16%-os béremeléssel számoltak. (Bértámogatásra 250 millió forintot várnak a későbbiekben.)

A frakcióvezetők megköszönték, hogy előzetesen a képviselők részt vehettek az egyeztetéseken, ami megalapozta a konszenzust a költségvetéssel kapcsolatban. Az ülésen részt vett Földi László országgyűlési képviselő aki elmondta: jónak tartja a költségvetést, s kiemelné, hogy a testület bölcsen döntött akkor, hogy ’22-ben nem nyúlt hozzá a helyi adókhoz. Szólt arról is, hogy közel 350 millió forint energia konszolidációt kapott a város. Említést tett a több mint 20 milliárd forint értékű állami beruházásokról is (szennyvíztelep, szakorvosi rendelő, sportcsarnok és a gimnázium felújítása), melyek Cegléden zajlanak. Hozzátette: az M4-es autóút megépülésével is jól látszik, hogy nagy az igény az ipari területekre.

Pályázatot nyújt be a város a 2022-es Országos Bringapark Programra. A cél egy BMX Freestyle pálya kialakítása, a Termálfürdő melletti területen. A projekt bruttó költségigénye 36 és fél millió forint – ennek felére pályáznak, másik felét, vagyis a megvalósításhoz szükséges saját forrást az önkormányzat állja.

További egy évvel megbízta a testület Kőházi Ádámot sportszervezői feladatok ellátására.

Támogatja a város a ceglédi vasútállomáson parkolóház megépítését és a hozzá kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztését. Emellett kifejezte azon szándékát, hogy a tervezett parkolóházat és az ahhoz tartozó ingatlanrészt térítésmentesen tulajdonba veszi és üzemeltetéséről gondoskodik; amennyiben a parkolóház üzemeltetésével és egyéb célú hasznosításával kapcsolatban szabadon, önállóan rendelkezhet.

Elfogadták a képviselők a tavalyi évi pályázati (sportcélú, városvédelmi, humán és közbiztonsági) keretek felhasználásáról szóló beszámolókat a mai ülésen.

Dönt arról, hogy a Gál József Sportcsarnok üzemeltetését a 2023-as évben nem szervezik ki, azt változatlanul a Ceglédi Sportcsarnok Kft. üzemeltetésében hagyják.

Szélerőmű létesítés elősegítésére tett javaslatot a Czigle frakció, miszerint vizsgálják meg, hogy a településrendezési tervben a beépítésre nem szánt területeken belül hol hozható létre a megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület és helyezhető el szélerőmű. Az előterjesztés nem kapta meg a szükséges támogatást.

A polgármester nyújtott be egyéni indítványt, természeti katasztrófa következtében támogatási javaslat címmel. A február 6-án hajnalban bekövetkezett törökországi földrengés rászorulóinak szeretnének segítséget nyújtani úgy, hogy az önkormányzat a Katolikus Karitász javára 1 millió forintot utalna át. A kezdeményezés teljes egyetértésben kapta meg a szavazatokat.

Zárt ülésen tettek javaslatot a képviselők Gubody Ferenc-díjra.