Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Márciusi testületi ülés

6 Mins read

A megszokottól eltérően most, nem csütörtökön, hanem kedden tanácskozott Cegléd Város Képviselő Testülete.

Elfogadták a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás beszámolóját a Társulás 2022. évi működéséről.

Jóváhagyták a Kossuth Múzeum és a Városi Könyvtár 2022. évi szakmai beszámolóját valamint 2023. évi munkatervét. Dr Csáky András megemlítette, hogy egyeztetni kellene a programok kapcsán, hiszen sokszor egy időben vannak programok a Művelődési Központtal. Kónya Ágnes gratulált a minősített könyvtár címhez. Dr. Ferenczi Norbert kérte, hogy tegyék vissza a díszkivilágítást a könyvtárra és elégedett a működéssel. Hegedűs Ágota alpolgármester is gratulált a könyvtár és az ifjúsági könyvtár munkájához. Kiemelte jó a kapcsolat az intézmények között.

Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődékben a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért 2023. április 1. napjától továbbra sem kell térítési díjat fizetni. Az önkormányzat minden nap 3 475,- Ft/gyerek bepótlást ad a bölcsődének. Hegedűs Ágot alpolgármester elmondta, a térítési díj átvállalásával támogatják a ceglédi családokat. Ez a vállalás körülbelül 114 millió forint kiadást jelent a városnak.

Módosították a város 2023. évi rendezvénynaptárát. Hiányzott a város bora választás dátuma, valamint módosult a Városnapok és a Nyitott Pince nap dátuma is. Takátsné Györe Anett reméli az önkormányzat cégei együtt működnek az intézményekkel. Nem kereskedelmi alapon menne az együttműködés hanem segítségi alapon.

Jóváhagyták a Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervét

Pályázatot írtak ki „Cegléd Város építészeti értékeinek megóvása 2023” címmel valamint felhívást tettek közzé „Arculati elismerések 2023” címmel.

Továbbra is ingyenesen használhatja a Kossuth Múzeum a Kőrösi út 85 alatt található raktárépületet.

Cegléd Város Önkormányzata 2013. január 24. napjától kezdve önkormányzati rendeletben szabályozza a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét. 2022. évben több igény is felmerült a szokásostól eltérő (általában egyedi/eseti) hosszabb éjszakai nyitvatartási időre vonatkozóan, olyan napokra, melyeket az Ör. nem tesz lehetővé. Kizárólag pénteki és szombati napokra engedélyezett 02:00 óráig történő nyitvatartási időt. Ez most módosult.

A vendéglátó üzlet éjszaka pénteken 22.00 órától szombat 02.00 óráig, szombaton 22.00 órától vasárnap 02.00 óráig, a hét többi napján 22.00 órától 24.00 óráig tarthat nyitva. Eseti (szokásostól eltérő) nyitva tartás a munkaszüneti napot vagy ünnepnapot megelőző napon 22.00 órától a következő nap 02.00 óráig, bejelentést követően. Eseti (szokásostól eltérő) nyitva tartást az eseményt megelőzően legalább 3 munkanappal korábban a jegyző részére be kell jelenteni. A vendéglátó üzlet december 31. és január 1. napján (szilveszterkor) korlátozás nélkül nyitva tarthat.

Módosult a lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet. A VÁRVAG Nonprofit Kft. július 1-jétől lakbéremelést is javasolt. Földi Áron elmondta, hogy szerinte nagyon alacsonyak a bérleti díjak.

2023. június 30. napjától számított további 2 évre meghosszabbították az Eatrend Kft szerződését a közétkeztetés ellátására.  A szolgáltató vállalta, hogy idén nem kér inflációkövető díjkorrekciót.

Jóváhagyták Cegléd Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervét.

Nyilvános, egyfordulós pályázatot ír ki a tulajdonostárs önkormányzatokkal egyetértésben az Önkormányzat a a Balatonszárszó, Tábor u. 2. szám alatt található táborra. A hasznosítás időtartama legfeljebb 2028. december 31-ig terjedő időtartam.

Elfogadták a Ceglédi Krematórium Kft. beszámolóját az önkormányzat tulajdonát képező 2700 Cegléd, Dinnyéshalom utca 1. szám alatti köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről, valamint az önkormányzati tulajdonú Cegléd, belterület 5724/4. hrsz-ú ingatlan fejlesztésével kapcsolatban.

A Hit Gyülekezete Oktatási Főigazgatóságának ingyenesen tulajdonába kerül az Örkényi úti Általános Iskola valamint a Cegléd-Nagytemplomi Református Egyházközség tulajdonába kerül a 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. szám alatti középiskola, a Báthori és Posta utcai óvoda épülete. Erre a törvény ad lehetőséget az egyházaknak.

Bővítik Cegléd térfigyelő kamera rendszerét és Ugyer városrész területén két darab térfigyelő kamerát helyeznek el. Klément György szeretné, ha a város bekötő útjaira is kellene kamera, Széchenyi és Alszegi út kereszteződésébe is.

A szakmai szempontokat figyelembevéve a rendőrség és a mezőőrség vezetője sem támogatja jelenleg az ugyeri közbiztonsági iroda létrehozását. Ezért az Ugyer XX. dűlő 6. szám alatti ingatlant a város a VÁRVAG Nonprofit Kft-n keresztül hasznosítja.

Pályázatot hirdettek a 2023. évi Sportcélú támogatásokra. A 2023. évi költségvetésben Sportcélú támogatások céljára 65.000.000 Ft összeg került meghatározásra. A pályázatok benyújtási határideje 2023. április 21. (péntek) 12:00 óra.

A celgédi Kézilabda Klub kérelemmel élt melyben kölcsönt szeretne az Önkormányzattól. 65 millió forintot október 20-ig kölcsön adnak a Ceglédi Kézilabda Klub SE-nek.

Önálló képviselői indítvány érkezett László Ágnestől, nővérképzési pályázati keret létrehozására. A testület támogatta a keret létrehozását.

Önálló képviselői indítvány érkezett a Czigle frakció képviselőitől, zajvédő fal telepítésének lehetőségeinek vizsgálatáról a Köztársaság utcai labdázóknál. A testület támogatta a lehetőség vizsgálatát.

Hozzájárultak, hogy a VÁRVAG Nonprofit Kft. megvásároljon egy új grédert. Az eddigi munkagép most már 32 éves és több mint 27.000 üzemóra van benne.

Jóváhagyták az önkormányzati tulajdonú lakásokra és helyiségekre vonatkozó 2023. évi felújítási és hasznosítási tervet,  

Több ingatlan értékesítéséről is döntés született.

A Szabadság tér 1. szám alatt található üzlethelyiség (volt Norbi update) bérbeadásáról döntöttek, az üzlethelyiségben virág és ajándékbolt nyílik.

A Várkonyi István Általános Iskola igazgatója jelezte, hogy intézménye 2023-as nyári szünetben szívesen vállalja a gyermekfelügyelet megszervezését és lebonyolítását munkanapokon, általános iskolai alsó tagozatos ceglédi illetőségű gyermekek részére. 8.00 órától 16.30 óráig biztosítja, heti turnusonként legfeljebb 50 tanuló részvételével.

Megbízták az eddigi Ceglédi TV Egyszemélyes Közhasznú Nonprofit Kft-t a Ceglédi Hírmondó felelős kiadói és főszerkesztői, valamint előállítási és terjesztési feladatainak 2023 május és 2024 június közötti ellátásával. A 2022. november 4-ei rendkívüli ülésén, a Fidesz Frakció képviselői által benyújtott indítvány és annak szóbeli indokolása szerint megtakarítási lehetőségként vetődött fel, és került elfogadásra az Önkormányzat hivatalos lapjának pályáztatása. Két pályázat érkezett. Egyik a Ceglédi Panoráma kiadója volt.

Megállapították a gyermekek óvodai jelentkezésének 2023/2024 nevelési évre szóló időpontját – 2023. május 9-én (kedd) 8.00-18.00 óra és 2023. május 10-én (szerda) 8.00-18.00 óra közötti időszakra.

Döntöttek arról, hogy a Köztársaság utca Vitéz utca – Táncsics M. utca közötti szakaszán 34 db parkolót alakítanak ki.