Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Tájékoztató háztartási hulladéknak kiszállítási kedvezményéről

3 Mins read

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ háztartási hulladéknak a hulladéklerakóba történő kiszállítása esetén igénybe vehető önkormányzati kedvezményről

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2023. (VII. 13.) önkormányzati rendeletével újra alkotta annak a korábbi díjkedvezménynek a rendjét és feltételeit, amely június 30-án, a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet hatályvesztésével megszűnt.

2023. július 20-ától történő kiszállítással az a ceglédi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező ingatlanhasználó veheti igénybe negyedévente egy alkalommal a Regionális Nem Veszélyes Hulladéklerakóba általa kiszállított háztartási hulladékra vonatkozó, maximum 250 kg-ig terjedő mennyiség utáni díj önkormányzati átvállalását, aki a kiszállítás előtt legalább 5 nappal (első alkalommal július 14-én) írásban bejelenti annak szándékát, a következő – hiánytalan – adattartalommal:

  1. A kiszállítást végző ceglédi ingatlanhasználó neve/telefonszáma:
  2. Az ingatlanhasználó bejelentett ceglédi lakóhelye / tartózkodási helye:
  3. A hulladéklerakóba való kiszállítás tervezett időpontja: ………… hónap … nap ….óra
  4. A kiszállításra használni kívánt gépjármű forgalmi rendszáma:
  5. A kiszállításra tervezett háztartási hulladék összmennyisége: …kg (becsült adat)
  6. Nyilatkozat a bejelentésben közölt adatoknak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalása ügyintézéséhez történő felhasználásának tudomásulvételéről.
  7. Dátum
  8. Az 1. pont szerinti bejelentő aláírása

Az a ceglédi ingatlanhasználó, akinek ingatlana a rendszeres hulladékszállításba nem bevont területen található, havonta egyszer jogosult a kiszállított háztartási hulladék legfeljebb 250 kg mennyiség utáni hulladékgazdálkodási díj önkormányzati átvállalásának igénylésére, amennyiben a fentieknek megfelelő bejelentést ugyancsak 5 nappal a kiszállítás előtt teljesíti.

Figyelem!

A bejelentésnek 5 nappal a kiszállítást megelőzően kell beérkeznie, határidő csúszás, illetve hiányos adatszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj önkormányzati átvállalására nincs lehetőség!

A bejelentéseket munkanapon az önkormányzati hivatal Kossuth Ferenc utcai bejáratánál elhelyezett kék gyűjtőládába, vagy a portán, az ügyfél-tájékoztató munkatársnak átadva, illetve e-mailben, a következő címre h.hulladek@cegledph.hu tudják leggyorsabban kézbesíteni.

Az írásbeli bejelentés könnyítésére nyomtatvány-formula is készült, amely elérhető a cegled.asp.lgov.hu / HIVATAL / HIVATALOS HIRDETMÉNYEK / FELHÍVÁSOK, TÁJÉKOZTATÓK rovatban, továbbá papír alapon, az önkormányzati hivatal portáján.

Háztartási hulladékként a háztartásban képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék – papír- és kartonpapír-, üveg-, fém- és műanyaghulladék, biohulladék, fa- és textilhulladék, csomagolási hulladék, a lomhulladék, pl. a matracok és bútorok – kiszállítása esetén vehető igénybe az önkormányzati átvállalás, építési, bontási hulladék esetében nem, ahogy ez a korábbi előírásoknak megfelelően sem volt szabályos.

Az önkormányzati átvállalás közpénzből nyújtott támogatás, ezért számítani kell – egyebek mellett – az igénybevétel jogosultságának ellenőrizésére.

Cegléd Város Önkormányzata