Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Ülésezett a testület

3 Mins read

Az ülés elején adták át a „Cegléd Város minőségi üzletportálja 2023” díjat, amit idén a Kőrösi úti Györe Kerékpár üzlet kapott, annak felújításáért. A méltatásban elhangzott: a Kőrösi úti saroképület teljes homlokzati átalakításon esett át 2022-2023-ban annak szem előtt tartásával, hogy az anyaghasználata és homlokzati tagozat játékai a történelmi városrészhez jól illeszkedők legyenek. A renováció során a korábbi polgári lakóépület megőrizte megjelenését, karakterét, az alkalmazott mázas kerámia díszítés pedig visszaidézi a múlt századi ceglédi történelmi lakóépületek egyik jellemző, egyedi díszítő elemét, miközben az üzlet kerékpáros profiljára utalnak. Ugyancsak a testületi ülés előtt köszöntötték Hegedűs Ágotát, aki nemrégiben az „Év alpolgármestere” elismerést vehette át.

Első napirendi pontként megválasztották a jövő évi, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásával kapcsolatban a választási bizottság tagjait és póttagjait; Farkasné Dr. Piroska Emőke Erzsébet, Dr. Gyarmati Katalin, Dr. Vértessy-Vangyel Tibor, valamint Tűri László és Rajta László személyében. A megválasztott tagok és póttagok október 24-én adják le esküjüket és tartják meg alakuló ülésüket. Mint ismert, 2024. június 9-én tartják majd az önkormányzati választásokat Magyarországon.

A képviselők előtt volt az Energiahatékonysági terv megvalósulása, melyet el is fogadott a testület. Még tavaly novemberben elfogadták a költségvetési szervek és az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetői/ügyvezetői által készített energiahatékonysági menedzsment terveket. Az azóta eltelt idő alatt a cégek és az intézmények vezetői számos, nagyobb ráfordítást nem igénylő takarékossági intézkedést tettek, továbbá az önkormányzat költségvetési forrás biztosításával nagyobb beruházásokat is végrehajtott. Így 11 db épületben födémszigetelés valósult meg, valamennyi intézmény és gazdasági társaság részére energiatakarékos égők lettek beszerezve majd beépítve, 10 ingatlan tekintetében napelemek telepítése is sor fog kerülni az év végéig (van ahol már elkészült, máshol folyamatban van), valamint több intézményben is teljes fűtésirendszer korszerűsítése valósult meg, vagy hőszivattyús fűtési rendszert alakítottak ki és nyílászáró cserék is történtek. A megvalósított energiamegtakarítási intézkedések a földgáz energia fogyasztás tekintetében a 2021-2022. évhez viszonyítottan átlagosan 40,08 % megtakarítást -, a villamos energia felhasználás szintén a 2021-2022. évhez viszonyítva átlagosan 17,82 %-os megtakarítást eredményezett – olvasható az előterjesztésben.

Kezdeményezi a testület, hogy a bogácsi üdülőt a Ceglédi Termálfürdő Üzemeltető Kft üzemeltesse 2024-re szóló próbaidőszakban. A Kft. ajánlata szerint a tulajdonos önkormányzatok nem fizetnek üzemeltetési díjat a Kft-nek; a Kft. teljes évben piaci díj ellenében értékesíti az üdülő szálláshelyeit; valamint a tulajdonos önkormányzatok 4.000,- Ft/éjszaka kedvezményes díj ellenében ajánlhatják ki településük lakosainak a szálláshelyet. A bogácsi üdülő az önkormányzat és további 11 település közös tulajdonában, 28,9%-os ceglédi tulajdoni hányaddal.

Döntött a Képviselő-testület arról, hogy versenyeztetési eljárás útján legalább nettó közel 155 millió forintért értékesít egy, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában levő ingatlant az Ipari Park területén. Ezen felül több, ingatlannal kapcsolatos döntést is tárgyalt a testület.

A körzet önálló képviselői indítványaként szerepelt a napirendi pontok között járdaszakaszokkal kapcsolatos döntés. A testület ezzel kapcsolatban úgy döntött, hogy a Selyem utca járdáját a páros oldalon meghosszabbítja a Felház utca járdájáig, illetve a páratlan oldalon a szükséges javításokat elvégezteti; emellett a Damjanich utca Piac utca és Árpád utca közötti, a páros oldalon található burkolatlan járdaszakaszt térkőburkolattal látja el.

Elfogadták a képviselők a „Ceglédiek a Ceglédiekért” Közalapítvány tavalyi évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Döntés született arról is, hogy a testület, a VÁRVAG Nonprofit Kft. útján vizsgálja meg a Pesti úti fasor állapotát, illetve az általa okozott károkat és tegyen javaslatot a fasor kezelésére.