Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Idei év utolsó testületi ülése

4 Mins read

A Képviselő-testületi ülés elején a grémium nevében köszöntötte Dr. Csáky András polgármester Dr. Majorosi-Lázár Anitát abból az alkalomból, hogy nemrég városunkban kettlebell világbajnokságot tartottak, melyen 19 ország közel 200 sportolója vett részt. Hogy ez megvalósulhatott Cegléden, és városunkat – benne a megújult Gál József Sportcsarnokot – megismerhette a „kettlebell világ”, Dr. Majorosi-Lázár Anitának köszönhetjük – hangzott el a szervező méltatásakor.

A testület hozzájárult ahhoz, hogy az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Közép-magyarországi Regionális Mentőszervezete a Kossuth Ferenc utca 17. szám alatti rendelőt, mint a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás telephelyeként bejegyeztesse. Mint ismert, 2024. február elsejétől a megyében – és így városunkban is – az OMSZ veszi át a háziorvosi, valamint a házi gyermekorvosi ügyeleti feladatokat.

Önként vállalt feladatként, 745 ezer forinttal támogatja jövőre a város a Magyar Vöröskereszt Pest Vármegyei Szervezete által működtetett Utcai Gondozó Szolgálat feladat-ellátását.

A képviselők elé került a Ceglédi Kulturális Koncepció következő öt évre szóló anyaga, melyet a testület jóvá is hagyott.

Az intézmény kérelmére, 15 és fél millió forinttal támogatja a város az Örkényi Úti Általános Iskola területén megvalósuló kosárlabdapálya, valamint játszótér kialakítását. Azzal a feltétellel, hogy az iskola minden gyermek számára biztosítja a játszótér mindennapi használatát.

Elfogadásra került a város jövő évi rendezvénynaptár tervezete.

Napirenden volt az Országos Görpark Programra való pályázat beadása is. A Gazdasági Bizottság által módosított előterjesztés arra tett javaslatot, hogy pályázatot nyújt be a város a programra, a pályázat megvalósításához – 50%-os támogatási intenzitás mellett – pedig 60 millió forint önrészt vállal. Az előterjesztés végül nem kapta meg a minősített többséget.

Nem szervezik ki a Gál József Sportcsarnok üzemeltetését, azt változatlanul a Ceglédi Sportcsarnok Kft. üzemeltetésében marad. A képviselők arról is szavaztak, hogy az új sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatban felmerült költségekről 1 év múlva számoljon be a polgármester és a kft. ügyvezetője.

Több sporttámogatás is a képviselők elé került. A testületi ülésen született döntések értelmében a korábban, a kézilabda klubnak adott 65 millió forint (visszatérítendő) támogatás legkésőbbi visszafizetési határidejét 2024. június 30-ra módosították.  A kézilabda klub emellett támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A testületi döntés értelmében – a klub működésének finanszírozására – 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtanak az egyesületnek. A CVSE pedig a felnőtt labdarúgás finanszírozására kért rendkívüli támogatást: részükre 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a város. Bogdán Vencel karate versenyzőt pedig fél millió forint vissza nem térítendő támogatással segítik a versenyek során.

Módosították a közétkeztetési feladatok ellátására irányuló szerződést. Erre azért volt szükség, mert januártól a Nefelejcs úti Bölcsődében is vállalja a szolgáltató a közétkeztetést.

Megemelték a járdaépítés- és felújítására irányuló pályázatot. A jövőben a maximálisan megítélhető támogatási összeg mértéke 500 ezer forintra, a négyzetméterre jutó támogatási összeg pedig 12 ezer forint/négyzetméterre emelkedik.

3 darab sebességcsökkentő küszöböt, valamint a hozzájuk tartozó közlekedési táblákat helyeznek ki a Közép útra, erre közel 700 ezer forint + ÁFA fedezetet biztosít a helyhatóság. Az ott élő lakosság részéről több panasz érkezett az önkormányzathoz a gyorshajtásokkal kapcsolatban. Egy esetben feltételezhetően gyorshajtásból eredő baleset is történt.

Lőrincz Tamás ceglédi születésű olimpiai- és világbajnok, valamint négyszeres Európa-bajnok birkózóról, Cegléd Város Díszpolgáráról nevezik el a Malomtó széli sporttelepet – erről is döntöttek a képviselők.

Több szakember szerződésének hosszabbítása is a képviselők előtt volt. A testületi döntés értelmében így további egy évvel bízzák meg Ilyés Marianna főépítészt, Kőházi Ádám sportkoordinátort és Szokolai Attila sajtóreferenst.

Támogatást nyújt a testület az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar, gazdálkodási és menedzsment, valamint kereskedelem és marketing alapképzések szakon; a Cegléden induló levelező tagozatra beiratkozó ceglédi illetőségű hallgatók számára. A hallgató szociális helyzetének figyelembe vételével az első évi tandíj 50%-ának átvállalása, valamint a második szemesztertől a tanulmányi eredménytől függő tanulmányi ösztöndíj formájában.

Elrendeli a város a Köztársaság- és a Kossuth Ferenc utcán található labdázók felújításának megtervezését, a kapcsolódó költségek felmérését.