Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Testületi ülés a Ceglédi Ipari park körüli botrány miatt.

5 Mins read

A ceglédi ipari területek bővítésére két esetben is nyert nagyobb összeget a város. Az út kiépítése mellett és pár apró munkán kívül, ott semmi nem történt. A város oldala alapján, ahol megtalálhatóak a képek a projektről, az utolsó anyag 2020-ból származik. A pályázat elszámolási kötelezettsége március 31-el lejár. Ez egyúttal azt is jelentheti, hogy a 650 millió forintot maradéktalanul vissza kell majd fizetnie a városnak.

De azon kívül, hogy 3 éve nem történt kint érdemi munka, több mint 83 millió forint viszont – teljesítésigazolással – már kifizetésre is került egy kivitelezőnek. A bűncselekmény gyanúját is felveti, s többféle büntetőjogi tényállást is kimeríthet a csalástól a hűtlen kezelésig, de nem hallgatható el a polgármesteri felelősség kérdése sem, mivel a beruházást a város tulajdonában lévő Ceglédi Városfejlesztési Kft bonyolítja.

Péntek délelőtt ezért rendkívüli testületi ülést tartottak a Városházán.

Zárt ülésen leváltották Vasvári Csabát a Ceglédi Városfejlesztési Kft. éléről. Szűcs Ádám kapott határozott idejű megbízást a Kft. ideiglenes vezetésére. A feladatot ingyenesen vállalta, ami mellett a fürdőben kapott megbízási díja bruttó 1.563.000 Ft-ra emelkedett.

Az ülésen Dr. Csáky András javaslatot tett, hogy egy nyílt szakértő csapat vizsgálja át a Városfejlesztési KFT folyamatban lévő projektjeit.

Ferenczi Norbert aggályát fejezte ki, hogy fennáll a veszélye, hogy vissza kell fizetni a megérkezett 650 millió Ft támogatást, melyet kaptak az ipari park fejlesztésre. A belső ellenőrzést ez irányban, azonnal, soron kívül el kell végezni – tette hozzá.

Károly Ferenc elmondta, az Ipari park projektnek 2023. 06. 30. a projekt befejezés dátuma. A képviselők kérdéseire dr. Csáky András polgármester csak írásban volt hajlandó válaszolni.

A FIDESZ képviselőcsoportja aggódott azért is, hogy a közbeszerzést miért októberben írták ki, amikor a projektet június végén már be kellett volna fejezni. A polgármester elmondta, az ügyben történt feljelentés.

A testületi ülés után sajtótájékoztatót tartott dr. Csáky András az üggyel kapcsolatban.

„A hét elején, pontosabban február 27-én jutott tudomásomra, hogy az ún. Ipari Park II. kibővítése kapcsán a beruházással valami nincs rendben.

A beruházást Cegléd Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, a Ceglédi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Vasvári Csaba koordinálja. A kft., illetve az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat Cegléd Város Önkormányzata gyakorolja. Maga a beruházás már 2017-ben, az előző testület ideje alatt kezdődött, s ennek során az M4-es gyorsforgalmi útra való közvetlen rácsatlakozást biztosító terület keleti oldalán feltáró út valósult meg. A beruházás keretén belül múlt év június 30-ig még az ivóvízhálózat, szennyvízhálózat és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére kellett volna, hogy sor kerüljön. Az ügyvezető a határidő módosítására kérelmet adott be, hogy azt 2023. december 31-i időpontra változtassák.

A rendelkezésemre bocsátott dokumentumok szerint megállapítható, hogy a közműellátására vonatkozó elemek nem valósultak meg. Vasvári Csaba ügyvezető úr a rendszeres időközönként megtartott projektmegbeszélések során mindvégig úgy tájékoztatott, hogy a beruházással kapcsolatban semmiféle probléma nem merül fel, az megfelelően halad.
Mindazok ellenére, hogy a beruházás nem valósult meg, a múlt év végére a szennyvízelvezetés kiépítésével kapcsolatosan teljesítési igazolás került kiállításra, melyet a projekt keretében megbízott műszaki ellenőr is igazolt. A munka kifizetése is megtörtént a kiállított számla alapján, ennek értéke 83.677.650,- Ft.

Vasvári Csabát kérdőre vontam, melynek során megtudtam, hogy az ivóvíz és csapadékvíz hálózatokra is kiállította már a vállalkozói számlát, amit fel is töltött az elszámoláshoz rendszeresített elektronikus felületre. Ennek a két számlának a kifizetésére nem került sor, teljesítési igazolás sem történt.

Személyes egyeztetés során a megbízott műszaki ellenőr elmondta, hogy mindvégig kommunikációs problémák álltak fenn Vasvári Csabával, és állította, hogy nem az ő aláírása szerepel a már kifizetésre került számlához kapcsolódó teljesítési igazoláson. Az én aláírásommal kapcsolatban is felmerülnek kételyek. A kivitelező kft. képviselőjével is egyeztettem, aki szintén problémásnak találta az aláírást. Állítása szerint a szerződés aláírására csak 2024 januárjában került sor a valóságban, annak ellenére, hogy 2023 decemberében aláírva már feltöltésre került a szerződés az elektronikus rendszerbe.

Mindezek alapján haladéktalanul feljelentést tettem a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál. Megjegyzem még, hogy az elmúlt időszakban a kft. felügyelő bizottsága, melynek „alapvető feladata az ügyvezetés ellenőrzése” sem jelzett felém semmiféle problémát a beruházással kapcsolatban. A nyomozóhatóság feladata pontosan kideríteni, hogy mi történt az ügyben. Megteszünk annak érdekében, hogy megvalósuljon a beruházás.” – tette közzé a polgármester.

A Fidesz-KDNP ceglédi képviselőcsoportja is sajtóközleményt jelentetett meg az ügyben.

“Zárt ülésen a polgármester javaslatára felmentettük a Ceglédi Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjét. Ezt követően nyílt ülésen döntöttünk a cég nagyprojektjeinek átvilágításairól. A legnagyobb kockázat az Ipari Park egyik projektjét érinti. A polgármesteri tájékoztatás szerint a sorozatos hibák miatt a visszafizetendő pályázati pénz elérheti a 600 millió forintot. Fideszes javaslatra elrendeltük a kapcsolódó belső ellenőrzés lefolytatását, nem hagyjuk a szőnyeg alá söpörni a témát. Nem járultunk hozzá, hogy zárt ülésben hallgassuk el a ceglédiek elől a részleteket.

Már most nyilvánvaló, hogy a támogatási szerződés lejártát követően futottak le egyes közbeszerzések az Ipari parkban, és úgy fizettünk ki több tízmillió forintot, hogy semmilyen teljesítés nem történt. Hozzá se kezdtek az Ipari Parkban sem a csatorna, sem az vezetékes ivóvízhálózat kiépítéséhez, pedig a szerződések régen lejártak. Ezeket a munkákat a kapcsolódó pályázatban Cegléd vállalta, és erre kaptuk a pénzt. Dr. Csáky Andrásnak láthatóan nincsenek információi a témában, többször elhárította a válaszadást, nem vizsgálja a politikai felelősségét sem. Véleményünk szerint az óriási pénzügyi veszteségen túl, erkölcsi seb is érheti Cegléd városát, amiért a mindenkori polgármester: jelen esetben Dr. Csáky András a felelős!” – szól a közlemény.