Új!Elindult honlapunk!

Közélet

Ujházi György kapta a Gubody Ferenc-díjat

3 Mins read

Ujházi György Attila kapta a Gubody Ferenc-díjat a csütörtök délután megtartott Szabad Sajtó Napja rendezvényen.

Ujházi György Attila – természetjáró vadász, geodéta

Budapesten született 1953-ban. Kisgyermek korától kezdve él Cegléden. Itt végezte általános és középiskolai tanulmányait. Önálló vállalkozó, geodéta, utak tervezésével, az útvonal kitűzésével foglalkozik. Évtizedek óta ismert és elismert polgára Ceglédnek. Cegléd kulturális életében hosszú évtizedek óta meghatározó szerepe van. Tevékenységéért 2009-ben megkapta a Cegléd Város Kultúrájáért elismerő oklevelet. 2022-ben Vezseny díszpolgárává választotta.

Társadalmi szerepvállalása rendkívül sokrétű. Tagja az Cegléd és Vidéke  Unghváry László Borrendnek, a Ceglédi Kossuth Gimnázium Öregdiák Egyesületének, a Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Körének, a Ceglédi Széchenyi Zsigmond Vadásztársaságnak, amelynek 20 éven át elnöke volt. Elnöksége idején több mint tízezer fát ültettek, a területen hulladékgyűjtést szervezett. Alapítója az ARTEM Galériának, és vezetője a Ceglédi Alkotók Egyesülete Képzőművészeti Szekciójának. Az elmúlt évtizedekben több száz művészeti kiállítást szervezett, ezek zömmel Ceglédhez köthetők. Gasztronómiai érdeklődését bizonyítja, hogy Cegléden, a környékbeli településeken valamint Csíkszeredában rendezett főzőversenyek rendszeres résztvevője, több kimagasló díj tulajdonosa.

Egy magánházban létrehozta a Természetrajzi, Vadászati Gyűjteményt és Oktatási Stúdiót, a Duó Galériát, amely évtizeden át művészeti képek bemutató és vásárlási helye volt. Cegléd északkeleti részén elgondolása és tényleges tevékenysége révén jött létre a Szent Hubertus Park. Itt saját költségen lábtenisz pályát, gyerekjátszóteret, a Bede széli szakaszon burkolt úthoz szükséges útalapot létesített. A parknak pirogránitból készült Szent Hubertus szobrot adományozott. Szervezi a Szent Hubertus Napokat, amely kapcsolódik a Kossuth Napok rendezvényeihez. Ennek keretében Cegléd több alkalommal itt látta vendégül testvérvárosi küldöttségeit. E parkban évtizedek óta főzőversenyeket és egyéb megmozdulásokat szervez. A park fenntartásában és folyamatos fejlesztésében érdemei elévülhetetlenek. 2002 óta minden évben megszervezi a Vadászok bora versenyt. Ez ma már Cegléd egyik legjelentősebb olyan rendezvénye, ahol a borok kóstolása és kiválasztása mellett színvonalas gasztronómiai és művészeti élményben is részesülnek a résztvevők. Létrehozta Vezsenyben a Halászati Múzeum és Közösségi tér bemutató helyet. 2022-ben jelent meg „Ez elment vadászni” című könyve.

A határon túl élő magyarokkal kapcsolata széleskörű. Évtizeden át anyagilag is támogatta a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Leánykarának csíkszeredai vendégszereplését. Éveken át Cegléden az egyik adventi hangversenyt a Csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum diákjai adták. A csíki diákok fogadásában aktívan vett részt.  Erdélyben több alkalommal megszervezte a ceglédi és a csíkszeredai diákok közös alkotótáborát. Ma is feladatának tekinti a két középiskola közötti kapcsolat aktív ápolását. Golgotát ábrázoló nagy alakú több száz éves fafaragást adományozott a csíkszeredai Millenniumi templomnak. Az alkotás ma is a templomot díszíti. Az erdélyi város Petőfi Sándor Általános Iskolájának egy ceglédi alkotó Petőfit ábrázoló festményét, a Nagy István Művészeti Középiskolának pedig egy eredeti Nagy István festményt ajándékozott. Cegléd várost – a város vezetése megbízásából – több ízben képviselte a csíkszeredai rendezvényeken. 2023-ban az általa kezdeményezett Kossuth emléktábla készült. Ennek kivitelezését ő szervezte és bonyolította.

Gratulálunk a kitüntetettnek, munkájához sok erőt és egészséget kívánunk Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a város lakói nevében.