Új!Elindult honlapunk!

Városháza

Mezőőri járulék fizetés

1 Mins read

A 2023. évre vonatkozó mezőőri járulék befizetésének határideje 2023. szeptember 30-án lejárt. Amennyiben 2023. évről mezőőri járulék megfizetését az előírt határidőig nem teljesítette, tartozását mielőbb rendezni szíveskedjen.

Felhívom figyelmét, hogy a meg nem fizetett mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül!

A fennálló díjhátralékát kiegyenlítheti Cegléd Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt. Ceglédi Fiókjánál vezetett 11742025-15394772-10900224 számú számlájára történő átutalással vagy csekken történő befizetéssel. Csekket igényelhet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Közbiztonsági Iroda 53/511-478 telefonszámán, vagy a Városháza második emelet 218. számú helyiségében, ügyfélfogadási időben.

Amennyiben a mezőőri járulék kivetését, vagy annak mértékét befolyásoló eseményekkel kapcsolatosan a tavalyi évhez képest változás történt (pl. tulajdonos, művelési ág változás, stb.), úgy annak bejelentését is tegye meg lehetőleg 2024. május 31. napjáig a megfelelő okirat bemutatásával, ugyancsak a 218. számú irodában.

Együttműködésüket köszönöm!

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző